วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รวมบทเรียนทุกระดับ Mobile Learning (mLearning)

image

image
image
วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วท 0211)
ประจำปีการศึกษา 1/2557 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 วิทยาลัยชุมชนยโสธรสาขาเลิงนกทา
สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา (บ้านสวาท)

image

วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (บธ 0116 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น)
ประจำปีการศึกษา 1/2557 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1
วิทยาลัยชุมชนยโสธรสาขาเลิงนกทา สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา (บ้านสวาท)
imageMobile Learning (mLearning) เอ็มเลิร์นนิ่ง – การเรียนทางเครือข่ายไร้สาย
การผสานกันระหว่างเทคโนโลยีของ อุปกรณ์พกพาต่างๆ และ อีเลิร์นนิ่งทำให้เกิด Mobile Learning (อ่านว่า โมบาย เลิร์นนิ่ง) ซึ่งในบทความนี้จะเรียกว่า mLearning (อ่านว่า เอ็มเลิร์นนิ่ง) อนึ่ง คำว่า Mobile (โมบาย) เมื่อผสมกับคำอื่น เช่น Automobile อ่านว่า ออโตโมบิล แปลว่าเกี่ยวกับรถยนต์, Immobile อ่านว่า อิมโมบิล แปลว่าเคลื่อนที่ไม่ได้ (siamdic.com, 2007)
วัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่บทความนี้คือ การกระจายความรู้ใหม่ให้กับนักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้รู้จัก และเข้าใจ ความเป็นมาของเอ็มเลิร์นนิ่งระดับพื้นฐาน ประวัติย่อ และความสัมพันธ์ของระหว่างรูปแบบต่างๆ ของการศึกษาในปัจจุบัน รวมไปถึงความสัมพันธ์ของอีเลิร์นนิ่งกับ เอ็มเลิร์นนิ่ง
อ้างอิง
http://thaimlearning.blogspot.com/

Read More

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วท 0211)วช.ยโสธร (เลิงนกทา)


image

Unit 1 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เช็คชื่อวันแรก
ใครยังไม่กรอกเข้ามากรอกหน่อยนะจ๊ะ..

1. พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
1.2 ใบความรู้ หน่วยที่ 1
1.3 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

ผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 1
ผลการสอบ หลังเรียน Unit 1

image

image

image_thumb[1]

image

image

image

Unit 2  อุปกรณ์เครือข่าย
      
1. เช็คชื่อครั้งที่ 2
2.1 สายคู่เกลียวบิด
imageแบบทดสอบ ก่อนเรียน 
imageใบความรู้ หน่วยที่  2.1
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 2.1
imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 2.1

2.2 สายโคแอคเชียล
imageแบบทดสอบ ก่อนเรียน
imageใบความรู้ หน่วยที่  2.2
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 2.2
      imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 2.2 

2.3  สายใยแก้วนำแสง
imageแบบทดสอบก่อนเรียน
image ใบความรู้ที่ 2.3
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อน เรียน Unit 2.3
      imageผลการสอบ หลัง เรียน Unit 2.3

2.4  เน็ตเวิร์คการ์ด, ฮับและสวิตซ์
       
imageแบบทดสอบก่อนเรียน
      image ใบความรู้ที่ 2.3
        imageแบบทดสอบ หลังเรียนimage

3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3
3.2 ใบความรู้ หน่วยที่ 3
3.3 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3

ปล.  ขอขอบพระคุณเอกสารจากอาจารย์สรวิชญ์ชัย  ว่องรัตนานุกูล จากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 

Read More

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คอมฯวช.ยโสธร ปี 1/2557

 

บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับ นักศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา

Unit

image

1.1 เช็คชื่อ พร้อมกรอกข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1
       หากไม่มีชื่อให้แจ้ง แล้วกรอกที่  กรอกชื่อครั้งที่ 1

image

1.2 เช็คชื่อดูซิว่าใคร กรอกข้อมูลซ้ำมากสุด (ในรายการที่ 1.1)

image

เช็คชื่อ ครั้งที่ 2    พร้อมส่งผลการเขียนโปรแกรม Step 3 ใครไม่เสร็จไม่ให้กลับบ้าน….(เก็บคะแนนครั้งที่ 1)

image

 

image

2.1 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (คลิก)
2.2 ใบความรู้ ให้เข้าเว็บ http://programming.in.th/ เพื่อเข้าเรียนและทำแบบทดสอบผ่านด่าน ให้ครบ 50%


   ผลการสอบ จะแจ้งอีกที…(คลิกเช็คว่ามีชื่อเข้าสอบหรือไม่)   

   

Read More

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 เทอม 1/2557

ขออธิบายการเข้าเช็คคะแนน 
1. ครูให้เข้าดูเพื่อเช็คคะแนนส่วนไหนที่ยังไม่ทำก็ให้เข้าทำส่งได้ตามตารางด้านล่างสุด
2. ครูให้นักเรียนส่งงาน Blog ผ่านเว็บได้ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. และคะแนนที่ยังไม่ขึ้นในรายการเช็คคะแนนบางคนเพราะยังไม่ตรวจให้คะแนน ต้องรอ
3. การสอบครั้งที่ 1 จะโดนตัดคะแนนไปส่งได้ที่ ตารางสีเหลือง หลังสอบเสร็จ 30 นาทีโดยประมาณ
4. การให้คะแนนจิตพิสัย พิจารณาการทำงาน ความรับผิดชอบ ไม่ใช่เฉพาะการเข้ามาเรียนเป็นประจำ เพราะการเข้าเรียน แต่ไม่ทำงานก็คนละเรื่องนะครับ..เหมือนมาเรียนทุกคาบแต่สอบได้คะแนนน้อยครับ..
5. แสดงว่าเกรดที่แสดง ยังไม่ใช่เกรดจริงๆ..จนกว่าจะประกาศผลการเรียนของทางโรงเรียน นั่นคือ ครูจะเข้ามาเกลี่ยคะแนน ซึ่งคะแนนที่ได้อาจจะมีเพิ่มได้ ให้รอลุ้นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นดู ตามความรับผิดชอบ…
6. ให้เช็คดูดีๆแล้วด้วยความใจเย็น  หากมีข้อผิดพลาดประการใด  ให้ติดต่อครูก่อนวันที่ 2 ต.ค.

ให้เข้าดำเนินการให้เสร็จได้ตามรายการด้านล่าง…

image

1.1  งาน Folio ใช้ Google Docs       (คลิก)
1.2 ตรวจสอบคะแนนการส่งงาน Folio (คลิก)     
      (เฉพาะคนที่ยังไม่มีคะแนน)

image

2.1 ส่งลิงค์ติดตามการส่งงาน Blogger (หมดเวลาส่ง) 
      คะแนนนี้บวกเพิ่มจากคะแนนเก่า
2.2 ตรวจคะแนนติดตามการส่งงาน blogger (คลิก)
      +คะแนนรูปประจำตัวด้วย
 
เป็นคะแนนกำลังใจคนรับผิดชอบ

image

3.1 ส่งงาน Blogger (คลิก)
3.2 ตรวจสอบคะแนน Blogger (คลิก)  
(คะแนนที่แสดงเป็นคะแนนที่ส่งกับครูที่ห้อง ถ้าไปทำมาเพิ่มแล้วก็สามารถส่งใหม่ได้ตลอดนะจ๊ะ..จะเอาคะแนนสูงที่สุดมาคำนวณ)  

image

4.1 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 (เพิ่มเติมให้คนที่อยากจะมีคะแนนกัน รีบสอบก่อน 30 ก.ย นะจ๊ะ)
4.2 ตรวจสอบคะแนนการสอบครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

image

5.1 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2  (คลิก) ใครยังไม่สอบรีบๆหน่อยนะครับ..
5.2 ผลการสอบครั้งที่ 2 (คลิก)

image

6.1 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3 (คลิก)
6.2 ผลการสอบครั้งที่ 3 (คลิก)    เสร็จแล้วครับ..สอบได้เลยจ้า..

ให้นักเรียนเข้าไปเช็คการสอบ และส่งงาน ทุกอย่าง ให้ครบตามตารางด้านล่าง..
    เลือกคลิกที่ห้องเรียนได้เลย    คะแนนยังไม่ขึ้น รอประมาณ 1 ช.ม.

6/1 6/2 6/3 6/4
6/5 6/6 6/7 6/8
6/9 6/10 6/11 6/12
6/13

Read More

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2.3 สายใยแก้วนำแสง

image
ให้ นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด จากนั้น กรุณาอ่าน ใบความรู้ เพื่อเข้าสอบหลังเรียนต่อไปนะครับ.

กระดาษคำถาม

กระดาษคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.โครงสร้างของสายใยแก้วนำแสงประกอบด้วย
a. Core, Insulator, Coating
b. Core, Cladding, Coating
c. Core, Conductor, Coating
d. Core, Shield, Jacket

2.ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
a. ส่วนห่อหุ้มที่ห่อหุ้มส่วนของแกนเอาไว้ จะมีดัชนีหักเหน้อยกว่าส่วนของแกน
b. แกนเป็นส่วนตรงกลางของเส้นใยแก้วนำแสง มีดัชนีหักเหของแสงมากกว่าส่วนห่อหุ้ม
c. ส่วนป้องกันเป็นชั้นที่ต่อจากแกน เป็นที่กันแสงจากภายนอกเข้าเส้นใยแก้วนำแสง
d. ส่วนป้องกันโครงสร้างอาจจะประกอบไปด้วยชั้นของโลหะหลายๆชั้น

3.กฎการส่งสัญญาณของแสงในข้อใด ไม่ถูกต้อง
a. ลำแสงจะส่องเข้าใยแก้วด้วยมุมเล็กๆ
b. ความสามารถของใยแก้วในการรับแสงจะถูกจำกัดโดยค่า NA (Numerical Aperture)
c. ถ้ามุมของแสง > θ ลำแสงจะหักเหออกจากคอร์ ทำให้แสงเดินทางไม่ถึงปลายเส้น
d. ถ้ามุมของแสง > θ เหตุการณ์นี้เรียกว่าการสะท้อนกลับ (Reflection)

4.ความเร็วของแสงที่เดินทางในใยแก้วนั้นจะถูกกำหนดโดยค่าใด
a. คอร์ (Core)
b. แคลด (Clad)
c. บัฟเฟอร์ (Buffer)ุ
d. ดัชนีหักเห (Refractive Index)

5.การสูญเสียพลังงาน(Attenuation)ของแสงในสายไฟเบอร์ สาเหตุไม่ถูกต้อง
a. การดูดกลืนแสง (Light Absorbtion)
b. การแตกกระจายของแสง (Raylight Scrattering)
c. กำลังส่งสัญญาณแสง (Light Power)
d. สายไฟเบอร์โค้งงอ (Bending Loss)

6.ความยาวคลื่นแสงที่ไม่มีการใช้งาน คือข้อใด
a. 550 – 580 nm
b. 820 – 880 nm
c. 1,285 – 1,330 nm
d. 1.525 – 1,570 nm

7.MMF หมายถึงเส้นใยแก้วนำแสง ข้อใด
a. เส้นใยแก้วนำแสงโหมดเดียว
b. เส้นใยแก้วนำแสงหลายโหมด
c. เส้นใยแก้วนำแสงโหมดคู่
d. เส้นใยแก้วนำแสงแบบมีชีลด์

8. เส้นใยแก้วนำแสงหลายโหมด ที่นิยมใช้มีขนาดใด
a. 50/125 ไมครอน
b. 62.5/125 ไมครอน
c. 8/125 ไมครอน
d. 10/125 ไมครอน

9.Graded Index หมายถึงลักษณะของดัชนีหักเหแสงเป็นแบบใด
a. ขั้นบันได
b. มน
c. สามเหลี่ยม
d. สี่เหลี่ยม

10.สายใยแก้วนำแสงชนิดที่ให้แสงเดินทางเพียงแนวเดียว หมายถึงในข้อใด
a. เส้นใยแก้วนำแสงโหมดเดียว
b. เส้นใยแก้วนำแสงหลายโหมด
c. เส้นใยแก้วนำแสงโหมดคู่
d. เส้นใยแก้วนำแสงแบบมีชีลด์

11.ตรงรอยต่อระหว่างเส้นใยแก้วทั้งสองอาจมีการใช้เจลเชื่อมต่อ เป็นของเหลวใสที่มีค่าดัชนีหักเหใกล้เคียงกับค่าดัชนีหักเหของเส้นใยแก้วนำแสง หมายถึงการเชื่อมต่อแบบใด
a. การเชื่อมต่อด้วยวิธีหลอมรวม
b. การเชื่อมต่อด้วยหัวเชื่อมต่อ
c. การเชื่อมต่อด้วยการบัดกรี
d. การเชื่อมต่อเชิงกล

12.การเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงแบบใดให้ค่าการสูญเสียน้อยที่สุด
a. การเชื่อมต่อด้วยวิธีหลอมรวม
b. การเชื่อมต่อด้วยหัวเชื่อมต่อ
c. การเชื่อมต่อด้วยการบัดกรี
d. การเชื่อมต่อเชิงกล

13.หัวเชื่อมต่อแบบใดที่นิยมใช้กันมากที่สุด สำหรับสายไฟเบอร์แบบมัลติโหมด
a. ST
b. FC/PC
c. SC
d. SMA

14.หัวเชื่อมต่อแบบใหม่ที่มีขนาดเล็ก คือข้อใด
a. ST
b. FC/PC
c. SC
d. SMA

15.การสูญเสียจากปัญหาการโค้งงอของสาย เกินค่ารัศมี ความโค้งงอของสายตามปกติ คือข้อใด
a. Loss Inherent
b. Fusion Splice Loss
c. Bending Loss
d. Misaligned Fiber Cores

16. การสูญเสียข้อใด ในสายใยแก้วนำแสงที่ไม่สามารถจะขจัดไปได้
a. Misaligned Fiber Cores
b. การชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของ Connector
c. Loss Inherent
d. Fusion Splice Loss

17. เครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติของสายไฟเบอร์ คือข้อใด
a. Cable Analyzer
b. OTDR
c. Fiber Meter
d. Fusion Splice

18. การรายงานผลของเครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติของสายไฟเบอร์ เป็นลักษณะใด
a. เสียง
b. แสง
c. กราฟ
d. เข็มวัด

19.เครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติของสายไฟเบอร์ ไม่สามารถทดสอบในข้อใดได้
a. นับจำนวนครั้งและตำแหน่งที่มีการเชื่อมต่อ
b. ค้นหาจุดที่สายขาด
c. ค้นหาจุดที่มีการโค้งงอของสาย
d. ค้นหาจุดที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี

20.ข้อใด ไม่ใช่ข้อดีของระบบสายใยแก้วนำแสงที่เหนือกว่าระบบสายทองแดง
a. กำลังสูญเสียต่ำ
b. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถรบกวนได้
c. มีความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลสูงกว่า
d. มีราคาถูกกว่า

   

Read More

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

ทดสอบครั้ง 1 เพิ่มเติม (เก็บตกเฉพาะนักเรียนที่ยังไม่สอบกัน)

image

การสอบครั้งนี้เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียน ม.6 เทอม 1/2557

ปล. เพิ่มเติมให้นักเรียนที่ยังไม่สอบกันนะครับผม…คนที่มีคะแนนแล้วอย่าสอบเด็ดขาด เดี๋ยวหาว่าไม่เตือน

อ่านโจทย์ด้านซ้าย..แล้วเลือกคำตอบด้านขวามือ..และอย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบก่อนนะครับ….? 

กระดาษคำถาม

กระดาษคำตแบ
1. ซอฟต์แวร์ คือ
ก. โปรแกรมชุดของคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
ข. อุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูง
ค. โปรแกรมแก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์
ง. อุปกรณ์ที่ทำหน้าเสมือนสมองกล

2. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก. ระบบปฏิบัติการดอส
ข. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์เวิร์ด
ค. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์
ง. ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์

3. ชนิดของซอฟต์แวร์ (software) มีทั้งหมดกี่ชนิด
ก. มี 1 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ
ข. มี 2 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. มี 3 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ 3.ซอฟต์แวร์บุคคล
ง. มี 4 ชนิด 1.ซอฟต์แวร์ระบบ 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 3.ซอฟต์แวร์บุคคล 4. ซอฟต์แวร์ บริหาร

4. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ คือข้อใด
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

5. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

6. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

7. ซอฟต์แวร์นำเสนอ
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. presentation software

8. ซอฟต์แวร์สื่อสาร
ก. word processing software
ข. spreadsheet software
ค. database management software
ง. communication software

9. ซอฟต์แวร์นำเสนอ คือข้อใด
ก. Microsoft Excel
ข. Microsoft Access
ค. Microsoft Outlook
ง. Microsoft PowerPoint

10. โปรแกรมวินโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ
ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จ
ง. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ

11. โปรแกรมเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือโปรแกรมใด
ก.Microsoft Word
ข.Internet Explorer
ค.Google Chrome
ง.ถูกทั้ง ข และ ค

12. ข้อใดคือ URL เว็บไซต์ครูเชียงราย
ก. www.kruchiangrai.ac.th
ข. www.kruchiangrai.co.th
ค. www.kruchiangrai.net
ง. www.kruchiangrai.com

13. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านใดมากที่สุด
ก. ด้านการศึกษา ด้านความรู้ ด้านการใช้งาน
ข. ด้านการเงิน / การธนาคาร
ค. ด้านความบันเทิง
ง. ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย

14. ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์ ?
ก. โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ข. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
ค. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ง. บุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์

15. ข้อใด คือ ฮาร์ดแวร์
ก. เกมคอมพิวเตอร์
ข. เมาส์
ค. แป้นพิมพ์
ง. ถูกทั้ง ข และ ค

16. ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์
ก. ครูสอนคอมพิวเตอร์
ข. ไวรัสคอมพิวเตอร์
ค. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ง. พนักงานคอมพิวเตอร์

17. ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์
ก. ครูสอนคอมพิวเตอร์
ข. โปรแกรมMicrosoft PowerPoint
ค. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ง. พนักงานคอมพิวเตอร์

18. ข้อใด คือระบบปฏิบัติการ
ก.  Microsoft Windows7
ข.  Microsoft Windows8
ค.  Microsoft Windows XP
ง.  ถูกทุกข้อ

19. ข้อใด ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก.  Android
ข.  Linux
ค.  Windows Mobile
ง.  ถูกทุกข้อ คือ ปฏิบัติการ

20. ผู้ก่อตั้งและผู้สร้างFacebook.com คือใคร
ก.  ฟาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
ข.  มาร์ค คาลเบิร์ก
ค.  มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
ง.  มาร์ค คาลเบิร์ก


Read More

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.3 สายใยแก้วนำแสง

image
ให้ นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด จากนั้น กรุณาอ่าน ใบความรู้ เพื่อเข้าสอบหลังเรียนต่อไปนะครับ.

กระดาษคำถาม

กระดาษคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.โครงสร้างของสายใยแก้วนำแสงประกอบด้วย
a. Core, Insulator, Coating
b. Core, Cladding, Coating
c. Core, Conductor, Coating
d. Core, Shield, Jacket

2.ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
a. ส่วนห่อหุ้มที่ห่อหุ้มส่วนของแกนเอาไว้ จะมีดัชนีหักเหน้อยกว่าส่วนของแกน
b. แกนเป็นส่วนตรงกลางของเส้นใยแก้วนำแสง มีดัชนีหักเหของแสงมากกว่าส่วนห่อหุ้ม
c. ส่วนป้องกันเป็นชั้นที่ต่อจากแกน เป็นที่กันแสงจากภายนอกเข้าเส้นใยแก้วนำแสง
d. ส่วนป้องกันโครงสร้างอาจจะประกอบไปด้วยชั้นของโลหะหลายๆชั้น

3.กฎการส่งสัญญาณของแสงในข้อใด ไม่ถูกต้อง
a. ลำแสงจะส่องเข้าใยแก้วด้วยมุมเล็กๆ
b. ความสามารถของใยแก้วในการรับแสงจะถูกจำกัดโดยค่า NA (Numerical Aperture)
c. ถ้ามุมของแสง > θ ลำแสงจะหักเหออกจากคอร์ ทำให้แสงเดินทางไม่ถึงปลายเส้น
d. ถ้ามุมของแสง > θ เหตุการณ์นี้เรียกว่าการสะท้อนกลับ (Reflection)

4.ความเร็วของแสงที่เดินทางในใยแก้วนั้นจะถูกกำหนดโดยค่าใด
a. คอร์ (Core)
b. แคลด (Clad)
c. บัฟเฟอร์ (Buffer)ุ
d. ดัชนีหักเห (Refractive Index)

5.การสูญเสียพลังงาน(Attenuation)ของแสงในสายไฟเบอร์ สาเหตุไม่ถูกต้อง
a. การดูดกลืนแสง (Light Absorbtion)
b. การแตกกระจายของแสง (Raylight Scrattering)
c. กำลังส่งสัญญาณแสง (Light Power)
d. สายไฟเบอร์โค้งงอ (Bending Loss)

6.ความยาวคลื่นแสงที่ไม่มีการใช้งาน คือข้อใด
a. 550 – 580 nm
b. 820 – 880 nm
c. 1,285 – 1,330 nm
d. 1.525 – 1,570 nm

7.MMF หมายถึงเส้นใยแก้วนำแสง ข้อใด
a. เส้นใยแก้วนำแสงโหมดเดียว
b. เส้นใยแก้วนำแสงหลายโหมด
c. เส้นใยแก้วนำแสงโหมดคู่
d. เส้นใยแก้วนำแสงแบบมีชีลด์

8. เส้นใยแก้วนำแสงหลายโหมด ที่นิยมใช้มีขนาดใด
a. 50/125 ไมครอน
b. 62.5/125 ไมครอน
c. 8/125 ไมครอน
d. 10/125 ไมครอน

9.Graded Index หมายถึงลักษณะของดัชนีหักเหแสงเป็นแบบใด
a. ขั้นบันได
b. มน
c. สามเหลี่ยม
d. สี่เหลี่ยม

10.สายใยแก้วนำแสงชนิดที่ให้แสงเดินทางเพียงแนวเดียว หมายถึงในข้อใด
a. เส้นใยแก้วนำแสงโหมดเดียว
b. เส้นใยแก้วนำแสงหลายโหมด
c. เส้นใยแก้วนำแสงโหมดคู่
d. เส้นใยแก้วนำแสงแบบมีชีลด์

11.ตรงรอยต่อระหว่างเส้นใยแก้วทั้งสองอาจมีการใช้เจลเชื่อมต่อ เป็นของเหลวใสที่มีค่าดัชนีหักเหใกล้เคียงกับค่าดัชนีหักเหของเส้นใยแก้วนำแสง หมายถึงการเชื่อมต่อแบบใด
a. การเชื่อมต่อด้วยวิธีหลอมรวม
b. การเชื่อมต่อด้วยหัวเชื่อมต่อ
c. การเชื่อมต่อด้วยการบัดกรี
d. การเชื่อมต่อเชิงกล

12.การเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงแบบใดให้ค่าการสูญเสียน้อยที่สุด
a. การเชื่อมต่อด้วยวิธีหลอมรวม
b. การเชื่อมต่อด้วยหัวเชื่อมต่อ
c. การเชื่อมต่อด้วยการบัดกรี
d. การเชื่อมต่อเชิงกล

13.หัวเชื่อมต่อแบบใดที่นิยมใช้กันมากที่สุด สำหรับสายไฟเบอร์แบบมัลติโหมด
a. ST
b. FC/PC
c. SC
d. SMA

14.หัวเชื่อมต่อแบบใหม่ที่มีขนาดเล็ก คือข้อใด
a. ST
b. FC/PC
c. SC
d. SMA

15.การสูญเสียจากปัญหาการโค้งงอของสาย เกินค่ารัศมี ความโค้งงอของสายตามปกติ คือข้อใด
a. Loss Inherent
b. Fusion Splice Loss
c. Bending Loss
d. Misaligned Fiber Cores

16. การสูญเสียข้อใด ในสายใยแก้วนำแสงที่ไม่สามารถจะขจัดไปได้
a. Misaligned Fiber Cores
b. การชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของ Connector
c. Loss Inherent
d. Fusion Splice Loss

17. เครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติของสายไฟเบอร์ คือข้อใด
a. Cable Analyzer
b. OTDR
c. Fiber Meter
d. Fusion Splice

18. การรายงานผลของเครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติของสายไฟเบอร์ เป็นลักษณะใด
a. เสียง
b. แสง
c. กราฟ
d. เข็มวัด

19.เครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติของสายไฟเบอร์ ไม่สามารถทดสอบในข้อใดได้
a. นับจำนวนครั้งและตำแหน่งที่มีการเชื่อมต่อ
b. ค้นหาจุดที่สายขาด
c. ค้นหาจุดที่มีการโค้งงอของสาย
d. ค้นหาจุดที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี

20.ข้อใด ไม่ใช่ข้อดีของระบบสายใยแก้วนำแสงที่เหนือกว่าระบบสายทองแดง
a. กำลังสูญเสียต่ำ
b. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถรบกวนได้
c. มีความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลสูงกว่า
d. มีราคาถูกกว่า

   

Read More
Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates