วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รวมบทเรียนทุกระดับ Mobile Learning (mLearning)

image

image
image
วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วท 0211)
ประจำปีการศึกษา 1/2557 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 วิทยาลัยชุมชนยโสธรสาขาเลิงนกทา
สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา (บ้านสวาท)

image

วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (บธ 0116 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น)
ประจำปีการศึกษา 1/2557 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1
วิทยาลัยชุมชนยโสธรสาขาเลิงนกทา สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา (บ้านสวาท)
imageMobile Learning (mLearning) เอ็มเลิร์นนิ่ง – การเรียนทางเครือข่ายไร้สาย
การผสานกันระหว่างเทคโนโลยีของ อุปกรณ์พกพาต่างๆ และ อีเลิร์นนิ่งทำให้เกิด Mobile Learning (อ่านว่า โมบาย เลิร์นนิ่ง) ซึ่งในบทความนี้จะเรียกว่า mLearning (อ่านว่า เอ็มเลิร์นนิ่ง) อนึ่ง คำว่า Mobile (โมบาย) เมื่อผสมกับคำอื่น เช่น Automobile อ่านว่า ออโตโมบิล แปลว่าเกี่ยวกับรถยนต์, Immobile อ่านว่า อิมโมบิล แปลว่าเคลื่อนที่ไม่ได้ (siamdic.com, 2007)
วัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่บทความนี้คือ การกระจายความรู้ใหม่ให้กับนักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้รู้จัก และเข้าใจ ความเป็นมาของเอ็มเลิร์นนิ่งระดับพื้นฐาน ประวัติย่อ และความสัมพันธ์ของระหว่างรูปแบบต่างๆ ของการศึกษาในปัจจุบัน รวมไปถึงความสัมพันธ์ของอีเลิร์นนิ่งกับ เอ็มเลิร์นนิ่ง
อ้างอิง
http://thaimlearning.blogspot.com/

Read More

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 เทอม 2/2557

image

นักเรียนอ่าน และปฏิบัติตามนี้ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจะมีการสอบออนไลน์
โปรดติดตามตอนต่อไปด้วย..

image

1.ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ง33242
(กรุณา อย่าลงซ้ำ)

2.ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียน

gif_BPA0225[1]

3.ใบงาน วิชาคอมพิวเตอร์ เทอม 2/2557

hand_mouse_moving_clicking_lg_nwm[1][4] 

4. ให้ตัวแทนกลุ่มส่งงานครั้งที่ 1 โดยให้กรอกชื่อกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม ตำแหน่ง รูปภาพ ชื่อเว็บไซต์ที่เริ่มจัดทำ (อันนี้เอาชื่อลิงค์มาส่งก่อนออกแบบคร่าวๆ มีรูป มีข้อมูลบางพอสังเขปในเว็บ) หากพร้อมส่ง 
      4.1
คลิกส่งงานครั้งที่ 1 ตรงนี้..
       4.2 คลิกตรวจรายชื่อผลการส่งตรงนี้

image

 5. อธิบายเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่ 1 ให้นักเรียนส่งข้อมูล รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม บอกด้วยว่าใครเห็นหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้า เลขานุการ กรรมการ พร้อมทั้งตั้งชื่อกลุ่ม และชื่อร้านที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์ พร้อมอธิบายรายละเอียดของร้านพอสังเขป รูปภาพสัก 1-3 รูป พิมพ์เป็นกระดาษมาส่ง 1 แผ่น (และอย่าลืมส่งออนไลน์ในหัวข้อที่ 4 ด้วย)

Read More

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วท 0211)วช.ยโสธร (เลิงนกทา)


image
image

Unit 1 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เช็คชื่อวันแรก
ใครยังไม่กรอกเข้ามากรอกหน่อยนะจ๊ะ..

1. พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
1.2 ใบความรู้ หน่วยที่ 1
1.3 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

ผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 1
ผลการสอบ หลังเรียน Unit 1

image

image

image_thumb[1]

image

image

image
image
image

Unit 2  อุปกรณ์เครือข่าย
      
1. เช็คชื่อครั้งที่ 2
2.1 สายคู่เกลียวบิด
imageแบบทดสอบ ก่อนเรียน 
imageใบความรู้ หน่วยที่  2.1
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 2.1
imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 2.1

2.2 สายโคแอคเชียล
imageแบบทดสอบ ก่อนเรียน
imageใบความรู้ หน่วยที่  2.2
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 2.2
      imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 2.2 

2.3  สายใยแก้วนำแสง
imageแบบทดสอบก่อนเรียน
image ใบความรู้ที่ 2.3
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อน เรียน Unit 2.3
      imageผลการสอบ หลัง เรียน Unit 2.3

2.4  เน็ตเวิร์คการ์ด, ฮับและสวิตซ์
  
imageแบบทดสอบก่อนเรียน
  image ใบความรู้ที่ 2.4
   imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อน เรียน Unit 2.4
      imageผลการสอบ หลัง เรียน Unit 2.4

2.5  บริดจ์และเราท์เตอร์
  
image แบบทดสอบก่อนเรียน
  image ใบความรู้ที่ 2.5
   imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อน เรียน Unit 2.5
      imageผลการสอบ หลัง เรียน Unit 2.5image

image

Unit 3.
เทคโนโลยีระบบแลน

3.1 โทโปโลยีของเครือข่าย (Topology)
      image แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3.1
      image ใบความรู้ หน่วยที่ 3.1
      image แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3.1

imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 3.1
imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 3.1

3.2 อีเธอรเน็ต โทเคนริงและ FDDI
      image แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3.2
      image ใบความรู้ หน่วยที่ 3.2
      image แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3.2

imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 3.2
imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 3.2

 

 

ปล.  ขอขอบพระคุณเอกสารจากอาจารย์สรวิชญ์ชัย  ว่องรัตนานุกูล จากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 

Read More
Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates