วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 เทอม 2/2557

imageนักเรียนอ่าน และปฏิบัติตามนี้ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจะมีการสอบออนไลน์
โปรดติดตามตอนต่อไปด้วย..
image
1.ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ง33242
(กรุณา อย่าลงซ้ำ)

2.ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียน
gif_BPA0225[1]
3.ใบงาน วิชาคอมพิวเตอร์ เทอม 2/2557
ตัวอย่าง เว็บนี้เป็นตัวอย่างทำรายงานนะ  ส่วนหน้าตาเว็บก็ให้ดีกว่านี้ด้วยล่ะครับ..
hand_mouse_moving_clicking_lg_nwm[1][4] 
4. ให้ตัวแทนกลุ่มส่งงานครั้งที่ 1 โดยให้กรอกชื่อกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม ตำแหน่ง รูปภาพ ชื่อเว็บไซต์ที่เริ่มจัดทำ (อันนี้เอาชื่อลิงค์มาส่งก่อนออกแบบคร่าวๆ มีรูป มีข้อมูลบางพอสังเขปในเว็บ) หากพร้อมส่ง 
      4.1
คลิกส่งงานครั้งที่ 1 ตรงนี้..
       4.2 คลิกตรวจรายชื่อผลการส่งตรงนี้
image
 5. อธิบายเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่ 1 ให้นักเรียนส่งข้อมูล รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม บอกด้วยว่าใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้า เลขานุการ กรรมการ พร้อมทั้งตั้งชื่อกลุ่ม และชื่อร้านที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์ พร้อมอธิบายรายละเอียดของร้านพอสังเขป รูปภาพสัก 1-3 รูป พิมพ์เป็นกระดาษมาส่ง 1 แผ่น (และอย่าลืมส่งออนไลน์ในหัวข้อที่ 4 ด้วย)

6. เริ่มทำเว็บได้แล้ว..ในสัปดาห์ที่ 8-12 ธ.ค. นักเรียนปรินต์หน้าเว็บร้านอาหารมาให้ดู เพื่อดูความคืบหน้าของงาน (เว็บอาจจะยังไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไร)  
   139041[1]

7. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1
          ผลการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

8. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 
          ผลการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2

9. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3 
          ผลการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3
   139041[1]
อธิบายงานเพิ่มเติม ไฟล์ที่ Google Drive ให้ สกรีนหน้าแรกของเว็บร้านอาหารที่ทำ ในไฟล์เดิมนะ..ทำเสร็จพิมพ์ชื่อวันที่ของรูปที่ทำ ให้ทำ ทุกสัปดาห์ เพื่อดูความก้าวหน้าของเว็บในทุกสัปดาห์ ซึ่งจะมีคะแนนให้ในแต่ล่ะสัปดาห์ (เช่น สัปดาห์ที่ 2  เดือนธันวาคม 57 เป็นต้น)
Read More

วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3.1 (หลัง) แบบทดสอบการจัดการกับฐานข้อมูลใน MS Access 2007 (วชช.คอมฯ ปี2/2557)

image
คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด  10  ข้อ ให้ทำทุกข้อ
คำสั่ง   จงอ่านคำถามให้รอบคอบทุกข้อ  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือกที่กำหนดให้
         เพียงตัวเลือกเดียวโดยการคลิกเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก

กระดาษคำถาม

กระดาษคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1. ก่อนจะลงมือสร้างฐานข้อมูล สิ่งสำคัญที่ต้องทำก่อนคือ
     ก. ตั้งชื่อใหม่
     ข. หาข้อมูล
     ค. การออกแบบฐานข้อมูล
     ง. บันทึกข้อมูล

2. ถ้าต้องการเก็บข้อมูลนัcกเรียน ข้อใดไม่ควรตั้งชื่อหมวดหมู่ในการจัดเก็บ
     ก. ที่อยู่
     ข. เบอร์โทร
     ค. บ้านเลขที่
     ง. ชื่อ-สกุล
3. สมชาย ชาติทหาร (ชื่อสกุล)  ในการออกแบบฐานข้อมูลเรียกว่าอะไร
     ก. ไบต์ (Byte)
     ข. ฟิลด์ (Field)
     ค. เรคอร์ด (Record)
     ง. บิต (Bit)

4. หัวข้อต่างๆ เช่น รหัสประจำตัวนักเรียน ชื่อสกุล เพศ ในการออกแบบฐานข้อมูลเรียกว่าอะไร
     ก. ไบต์ (Byte)
     ข. ฟิลด์ (Field)
     ค. เรคอร์ด (Record)
     ง. บิต (Bit)

5. ข้อใดกล่าวผิดในขั้นตอนวิธีการสร้างฐานข้อมูล Access 2007
     ก. คลิก Office Button>>New
     ข. คลิกที่ Blank Database
     ค. คลิกปุ่ม Create
     ง. คลิกปุ่ม Edit

6. ในกรณีที่เป็นการเก็บข้อมูลสินค้า ชื่อฟิลด์ในข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
     ก. รหัสสินค้า
     ข. ชื่อสินค้า
     ค. คลังสินค้า
     ง. ประเภทสินค้า 

7.  ปุ่ม Table บนแถบ Create ใช้ทำอะไร
     ก. สร้างหัวข้อ
     ข. สร้างตาราง
     ค. สร้างข้อมูล
     ง. แสดงข้อมูล 

8. Data Type หมายถึงอะไร
     ก.  ชนิดของข้อมูล
     ข.  เก็บข้อมูล
     ค.  แก้ไขข้อมูล
     ง.   ลบข้อมูล

9. ต้องการดูมุมมองการออกแบบคลิกที่แถบใด
     ก. Design Edit
     ข. Design del
     ค. Design Undo
     ง. Design View

10. การเพิ่มข้อมูลลงในตารางข้อมูล ข้อใดกล่าวถูกต้อง
     ก. คลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล
     ข. ที่เรคอร์ดสุดท้ายจะมีว่างอยู่ 1 เรคอร์ด 
     ค. คลิกที่แถบ Add data  
     ง.  ถูกทุกข้อ

Read More

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิชาระบบฐานข้อมูล (นศ.ปี2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วชช.ยโสธร สาขาเลิงนกทา)

image
ให้นักศึกษาทำตามคำสั่งในตารางด้านล่างอย่างรัดกุมและเคร่งครัด
ซึ่งทุกชิ้นงานและแบบทดสอบจะส่งผลต่อผลการเรียน

clip_image002

งานชิ้นที่ 1

ให้นักศึกษาลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว

clip_image004
เช็คผลการลงทะเบียน

clip_image006

หน่วยที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล

1.1 ทดสอบก่อนเรียน
       ผลการทดสอบ

1.2 บทเรียนหน่วยที่ 1

1.3 ทดสอบหลังเรียน
      ผลการทดสอบ

clip_image008

หน่วยที่ 2

ทำความรู้จักกับโปรแกรม
MS Access 2007

2.1 ทดสอบก่อนเรียน
    ผลการทดสอบ

2.2 บทเรียนหน่วยที่ 2

2.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ

clip_image010

หน่วยที่ 3

การจัดการกับฐานข้อมูลใน MS Access 2007

            3.1 ทดสอบก่อนเรียน
                  ผลการทดสอบ

3.2 บทเรียนหน่วยที่ 3

  3.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ

 

หน่วยที่ 4

Read More

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6 เทอม 2/2557 (ร.ร.อำนาจเจริญ)

Read More

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คอมฯวช.ยโสธร ปี 1/2557

บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับ นักศึกษา คอมพิวเตอร์
วิทยาลัยชุมชน จังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา

image

imageimageimageimageimageimageimage

image

1.1 เช็คชื่อ พร้อมกรอกข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1
       หากไม่มีชื่อให้แจ้ง แล้วกรอกที่  กรอกชื่อครั้งที่ 1

image

1.2 เช็คชื่อดูซิว่าใคร กรอกข้อมูลซ้ำมากสุด (ในรายการที่ 1.1)

image

เช็คชื่อ ครั้งที่ 2    พร้อมส่งผลการเขียนโปรแกรม Step 3 ใครไม่เสร็จไม่ให้กลับบ้าน….(เก็บคะแนนครั้งที่ 1)

image

image

image

2.1 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (คลิก)
2.2 ใบความรู้ ให้เข้าเว็บ http://programming.in.th/ เพื่อเข้าเรียนและทำแบบทดสอบผ่านด่าน ให้ครบ 50%


   ผลการสอบ

image

image

2.3 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (คลิก)
2.4 ใบความรู้ ให้เข้าเว็บ http://programming.in.th/ เพื่อเข้าเรียนและทำแบบทดสอบผ่านด่าน ให้ครบ 80%


   ผลการสอบ   

image
image


รวมลิงค์บทเรียนพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น..

Dev-C++ : การดาวน์โหลดและวิธีติดตั้งโปรแกรม Dev-C++

ดาวน์โหลดโปรแกรม DEV C ตรงนี้ครับ..
วิธี แก้ Source file not compile Dev C++

image

1. ภาษา C ง่ายนิดเดียว
2. สอน C++ : บทที่ 1 เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษา C++ ด้วย Dev-C++
3. ครูพนัส C programming
4. ใช้โปรแกรมอะไรในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
5. ตัวอย่างโปรแกรมตัดเกรด…(ลองดูแล้วทำตาม)

image

ทดสอบความรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษาซี) Final

ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เข้าสอบแล้ว (ห้ามสอบซ้ำอีก)

Read More

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3.1 (ก่อน) แบบทดสอบการจัดการกับฐานข้อมูลใน MS Access 2007 (วชช.คอมฯ ปี2/2557)

image
คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด  10  ข้อ ให้ทำทุกข้อ
คำสั่ง   จงอ่านคำถามให้รอบคอบทุกข้อ  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือกที่กำหนดให้
         เพียงตัวเลือกเดียวโดยการคลิกเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก

กระดาษคำถาม

กระดาษคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1. ก่อนจะลงมือสร้างฐานข้อมูล สิ่งสำคัญที่ต้องทำก่อนคือ
     ก. ตั้งชื่อใหม่
     ข. หาข้อมูล
     ค. การออกแบบฐานข้อมูล
     ง. บันทึกข้อมูล

2. ถ้าต้องการเก็บข้อมูลนัcกเรียน ข้อใดไม่ควรตั้งชื่อหมวดหมู่ในการจัดเก็บ
     ก. ที่อยู่
     ข. เบอร์โทร
     ค. บ้านเลขที่
     ง. ชื่อ-สกุล
3. สมชาย ชาติทหาร (ชื่อสกุล)  ในการออกแบบฐานข้อมูลเรียกว่าอะไร
     ก. ไบต์ (Byte)
     ข. ฟิลด์ (Field)
     ค. เรคอร์ด (Record)
     ง. บิต (Bit)

4. หัวข้อต่างๆ เช่น รหัสประจำตัวนักเรียน ชื่อสกุล เพศ ในการออกแบบฐานข้อมูลเรียกว่าอะไร
     ก. ไบต์ (Byte)
     ข. ฟิลด์ (Field)
     ค. เรคอร์ด (Record)
     ง. บิต (Bit)

5. ข้อใดกล่าวผิดในขั้นตอนวิธีการสร้างฐานข้อมูล Access 2007
     ก. คลิก Office Button>>New
     ข. คลิกที่ Blank Database
     ค. คลิกปุ่ม Create
     ง. คลิกปุ่ม Edit

6. ในกรณีที่เป็นการเก็บข้อมูลสินค้า ชื่อฟิลด์ในข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
     ก. รหัสสินค้า
     ข. ชื่อสินค้า
     ค. คลังสินค้า
     ง. ประเภทสินค้า 

7.  ปุ่ม Table บนแถบ Create ใช้ทำอะไร
     ก. สร้างหัวข้อ
     ข. สร้างตาราง
     ค. สร้างข้อมูล
     ง. แสดงข้อมูล 

8. Data Type หมายถึงอะไร
     ก.  ชนิดของข้อมูล
     ข.  เก็บข้อมูล
     ค.  แก้ไขข้อมูล
     ง.   ลบข้อมูล

9. ต้องการดูมุมมองการออกแบบคลิกที่แถบใด
     ก. Design Edit
     ข. Design del
     ค. Design Undo
     ง. Design View

10. การเพิ่มข้อมูลลงในตารางข้อมูล ข้อใดกล่าวถูกต้อง
     ก. คลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล
     ข. ที่เรคอร์ดสุดท้ายจะมีว่างอยู่ 1 เรคอร์ด 
     ค. คลิกที่แถบ Add data  
     ง.  ถูกทุกข้อ

Read More

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

2.3 (หลัง) ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม MS Access (วชช.คอมฯ ปี2/2557)

image
คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด  20  ข้อ ให้ทำทุกข้อ
คำสั่ง   จงอ่านคำถามให้รอบคอบทุกข้อ  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือกที่กำหนดให้
         เพียงตัวเลือกเดียวโดยการคลิกเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก

กระดาษคำถาม

กระดาษคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. โปรแกรม MS Access 2007 เหมาะกับงานด้านใดมากที่สุด
A. บัญชี
B. วาดภาพ
C. พิมพ์รายงาน
D. การจัดการฐานข้อมูล

2. นามสกุลของโปรแกรม Access 2007 คืออะไร
A. *.ACD
B. *.DOC
C. *.MDB
D. *.ACCDB
  
3. วัตถุ ตาราง ใช้สำหรับทำอะไร
A. เก็บข้อมูล
B. ดูข้อมูลในตาราง
C. ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
D. พิมพ์ข้อมูลตามแบบที่กำหนด

4. วัตถุ ฟอร์ม ใช้สำหรับทำอะไร
A. เก็บข้อมูล
B. ปรับปรุงข้อมูลในตาราง
C. พิมพ์รายงานข้อมูลลูกค้า
D. แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

5. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ Access 2007
A. เพจ
B. เฟรม
C. แมโคร
D. แบบสอบถาม

6. Access 2007 เป็นหนึ่งในโปรแกรมชุดสำหรับสำนักงานใด
A. Windows MS 8
B. MS Windows 8
C. Office Ms 2007
D. MS Office 2007

7. การเข้าสู่โปรแกรม Access 2007 อย่างง่ายทำได้อย่างไร
A. คลิกไอคอนที่เป็นรูปกุญแจ
B. คลิกไอคอนรูปตัว e สีฟ้า
C. คลิกไอคอนตัว W
D. คลิกไอคอนรูปตา

8. ไตเติ้ลบาร์ มีหน้าที่ทำอะไร
A. แถบที่แสดงเป็นรูปไอคอนต่าง ๆ
B. แสดงคำสั่งหลักที่ใช้กับฐานข้อมูล
C. แถบแสดงสถานะหรือคำอธิบายแบบย่อ
D. แถบแสดงชื่อโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่

9. ตาราง อยู่ในแถบใด
A. เมนู
B. ไตเติ้ลบาร์
C. แถบสถานะ
D. แถบเครื่องมือ

10. ถ้าหากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม Access 2007 แล้วไม่รู้จะถามใครนักเรียนต้องทำอย่างไร
A. คลิกแถบเมนู
B. คลิกแถบออบเจ็ค
C. คลิกที่แถบเครื่องมือ
D. คลิกที่แถบขอความช่วยเหลือ

11. Queries คิวรี เป็นส่วนช่วยในการทำอะไร
A. เก็บข้อมูล
B. ค้นหาข้อมูลในตาราง
C. พิมพ์รายงานข้อมูลลูกค้า
D. แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

12.  Reports เป็นส่วนช่วยในการทำอไร
A. เก็บข้อมูล
B. ค้นหาข้อมูลในตาราง
C. พิมพ์รายงานข้อมูลลูกค้า
D. แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

13. Modules เป็นส่วนช่วยในการทำอไร
A. เก็บข้อมูล
B. ค้นหาข้อมูลในตาราง
C. พิมพ์รายงานข้อมูลลูกค้า
D. แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

14. Quick Access Toolbar คือส่วนใดของโปรแกรม
A. ส่วนแสดงชื่อโปรแกรม
B. ปุ่มควบคุมหน้าจอโปรแกรม
C. คำสั่งที่เรียกใช้งานบ่อยๆ
D. แถบเครื่องมือหรือแถบคำสั่งสำหรับการทำงานทั้งหมดใน Access

15. ริบบอน (Ribbon)คืออะไร
A. คำสั่งก็อปปี้ จัดการตัวหนังสือ จัดการกับย่อหน้า
B. คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างตารางข้อมูล
C. รูปแบบการแสดงคำสั่งแบบใหม่ที่เริ่มใช้ใน Office 2007 จะแสดงคำสั่งเป็น แท็ป  
D. เครื่องมือช่วยจัดการกับฐานข้อมูล เช่น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ข้อมูล

16. คำสั่งใดคือหน้าที่ของ ปุ่ม Undo 
A. บันทึกข้อมูลไปแล้ว ย้อนกลับหลัง
B. ลบข้อความไปแล้ว ต้องการยกเลิกการลบ
C. พิมพ์ข้อความไปแล้ว แก้ไขใหม่
D. แสดงรายงาน แล้วยกเลิก

17. เกี่ยวกับ External Database ข้อใดกล่าวผิด
A. การนำข้อมูลจากโปรแกรมอื่นเข้ามาใน Access
B. นำข้อมูลจาก Access ไปใช้ในโปรแกรมอื่น
C. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ข้อมูล
D. ถูกทั้งข้อ A และ B

18. เกี่ยวกับ Save As ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
A.  Save As บันทึกไฟล์งาน Access ที่กำลังทำอยู่เท่านั้น
B.  Save As เป็นการ Save ไฟล์ของ Access เป็นไฟล์เพื่อนำไปใช้งานแบบต่างๆได้
C. นำไปใช้กับโปรแกรม Access รุ่นเก่า
D. Save As เป็นการก็อปปี้ไฟล์ใดก็ได้

19. การลบไฟล์ข้อมูล Access 2007 ข้อใดไม่อยู่ในขั้นตอนดังกล่าว
A. ปิดที่ปุ่มกากบาทด้านบนขวาสุด
B. เปิดกรอบข้อความ Open เพื่อหารายชื่อไฟล์ที่จะลบ
C. กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์
D. ยอมรับการลบ (confirm) ตอบ ใช่ หรือ Yes

20. Blank database คืออะไร
A. ความว่างเปล่า
B. ฐานข้อมูลว่าง
C. สร้างฐานข้อมูลแบบว่างเปล่า
D. สร้างฐานข้อมูลใหม่

Read More

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

2.1 ทดสอบก่อนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม MS Access (วชช.คอมฯ ปี2/2557)

image
คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด  20  ข้อ ให้ทำทุกข้อ
คำสั่ง   จงอ่านคำถามให้รอบคอบทุกข้อ  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือกที่กำหนดให้
         เพียงตัวเลือกเดียวโดยการคลิกเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก

กระดาษคำถาม

กระดาษคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. ข้อใดคือความหมายของฐานข้อมูล
ก. ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทุกวัน
ข. ด.ช.สุชาติได้เกรดเฉลี่ย 2.56
ค. เกิดรถชนกันที่หน้าโรงเรียนเมื่อวานนี้
ง. ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง

2. กลุ่มตัวอักษร หรือตัวเลขที่นำมารวมกันและมีความหมาย เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ เรียกว่าอะไร
ก. บิต
ข. ไบท์
ค. ฟิลด์
ง. เรคคอร์ด

3. ไฟล์หลายไฟล์ที่มีความสัมพันธ์กันมาอยู่รวมกันอย่างเป็นระบบเรียกว่าอะไร
ก. ไฟล์
ข. ฟิลด์
ค. บิต
ง. ฐานข้อมูล

4. ข้อใด คือ ข้อมูลชนิดข้อความ
ก. รูปภาพ
ข. ชื่อ-สกุล
ค. เงินเดือน
ง. เพลงที่โหลดจากอินเทอร์เน็ต

5. ข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เป็นรูปแบบ
ก. ข้อมูลทางการเงินของระบบธนาคาร
ข. จำนวนนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ค. สถิติการใช้ห้องสมุด
ง. ชื่อ-สกุล,ที่อยู่

6. ข้อใดคือความหมายของระบบการจัดการฐานข้อมูล
ก. ข้อมูลของบริษัท ABC
ข. ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์
ค. แฟ้มข้อมูลของพนักงานขาย
ง. โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล

7. โปรแกรมใดต่อไปนี้ที่ไม่สามารถใช้ในการจัดการฐานข้อมูล
ก. Microsoft Access
ข. Photoshop
ค. Oracle
ง. MySQL

8. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการนำฐานข้อมูลมาใช้ได้
ก. หลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งของข้อมูล
ข. มีตู้ ATM บริการที่หน้าธนาคาร
ค. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
ง. ใช้ข้อมูลร่วมกันได้

9. หลังจากศึกษาความเป็นไปได้แล้วขั้นต่อไป คืออะไร
ก. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
ข. ออกแบบโปรแกรม
ค. ออกแบบฐานข้อมูล
ง. วิเคราะห์ปัญหา

10. พนักงานขาย 1 คน ขายของให้ลูกค้าได้หลายคนเป็นความสัมพันธ์แบบใด
ก. หนึ่งต่อหนึ่ง
ข. กลุ่มต่อกลุ่ม
ค. หนึ่งต่อกลุ่ม
ง. กลุ่มต่อหนึ่ง

Read More

สอบเก็บคะแนนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ครั้งที่ 3 เทอม 2/2557 ม.6

33_thumb7_thumb
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3  
สำหรับนักเรียน ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ
อนุญาติให้สอบกี่ครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับความขยันแต่ขออย่างเดียวคือให้เข้าใจหรือวิเคราะห์ข้อสอบด้วย และงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในคะแนนเท่านั้น
กระดาษคำถาม
กระดาษคำตอบ


1. ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง
     ก. การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
     ข. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
     ค. การบริหารวารสารและข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต  
     ง.  ภาษาการสื่อสารระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต

2.  ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์
     ก. แถบชื่อ                      
     ข. แถบสถานะ
     ค. แถบที่อยู่ของเว็บไซต์
     ง.  พื้นที่แสดงเว็บเพจ  

3. อุปกรณ์ในข้อใดที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
     ก.Mouse  USB 
     ข. Mouse Laser
     ค. Mouse  PS2 
     ง.  Mouse Wireless

4. จากข้อความ  หน่วยแสดงผลของจอภาพอยู่ที่ 1,024*768pixel  หมายถึงข้อใด 
   ก. ขนาดความกว้างของจอภาพ 1,024 นิ้ว สูง 768  นิ้ว
   ข. ขนาดความกว้างของจอภาพ 1,024 pixelสูง 768pixel
   ค. ขนาดความกว้างของจอภาพ 768 pixelสูง 1,024 pixel
   ง.  ขนาดพื้นที่ ๆ แสดงได้มากสุดของจอภาพ

5. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
  ก.เครื่องมีราคาแพงมาก         ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
  ค.การทำงานขึ้นอยู่กับมนุษย์     ง. ถูกทุกข้อ

6. สายของอุปกรณ์เครือข่ายชนิดใดที่มีรูปแบบการใช้แสงเคลื่อนที่ไปในท่อแก้วซึ่งสามารถสั่งข้อมูลด้วยอัตราความหนาแน่นของสัญญาณข้อมูลสูงมาก 
  ก.เส้นใยนำแสง (Fiber obtic)   ข. สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้ม
  ค.สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้ม           ง.สายโคแอกเชียล

7. ข้อใดเรียงลำดับหลักการวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง
ก.  ผลลัพธ์ที่ต้องการ    ข้อมูลนำเข้า  วิธีการประมวลผล
ข. ข้อมูลนำเข้า  วิธีการประมวลผล  ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ค. วิธีการประมวลผล  ข้อมูลนำเข้า  ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ง. ผลลัพธ์ที่ต้องการ  วิธีการประมวลผล  ผลลัพธ์ที่ต้องการ

8. ข้อใดคือหลักการแก้ปัญหาทุกข้อ
ก. วิเคราะห์ปัญหา จำลองความคิด ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและปรับปรุง
ข. วิเคราะห์ปัญหา เลือกเครื่องมือ จำลองความคิด ตรวจสอบและปรับปรุง
ค. วิเคราะห์ปัญหา  เลือกเครื่องมือ  ดำเนินการแก้ปัญหา  จำลองความคิด
ง. วิเคราะห์ปัญหา  เลือกเครื่องมือ  ดำเนินการแก้ปัญหา  ตรวจสอบและปรับปรุง

9. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในกระบวนการแก้ปัญหา
     ก. การประยุกต์ปัญหา 
     ข. การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
     ค. การดำเนินแก้ปัญหา
     ง. การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี

10. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในการวิเคราะห์ปัญหา
    ก. การระบุข้อมูลเข้า          ข. การกำหนดวิธีประมวลผล
    ค. การระบุข้อมูลออก         ง. การเก็บบันทึกข้อมูล

11. โครงสร้างที่มีเงื่อนไข และขั้นตอนการทำงานต้องมีการตัดสินใจ คือ โครงสร้างในข้อใด
    ก. โครงสร้างแบบลำดับ          ข. โครงสร้างแบบตัดสินใจ
    ค. โครงสร้างแบบมีทางเลือก       ง. โครงสร้างแบบทำซ้ำ

12.  ขั้นตอนการแก้ปัญหาใดนำไปสู่กระบวนการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ก.  ข้อมูลนำเข้า             ข. การประมวลผลข้อมูล
ค. ผลลัพธ์ที่ต้องการ          ง. ถูกทุกข้อ

13. ข้อใดคือเครื่องมือในการออกแบบความคิดก่อนการเขียนโปรแกรมภาษา
ก. Data Flow Diagram
ข. ER-Model
ค. Flow Chart
ง. Contex Diagram

14. ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
     ก.Computare          ข. Electronic
     ค. lnstruction          ง. Program

15. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ก.  ได้ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ตามที่ตนเองถนัด
ข. ได้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
ค. ได้เรียนรู้การวางแผนในการทำงาน
ง. มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการทำงาน

16.  สมชายมีความถนัดด้านการออกแบบและสร้างเว็บไซต์   สมชายควรทำโครงงานเรื่องใดมากที่สุด
ก.  โครงงานเรื่องแหล่งเรียนรู้ในอินเตอร์เน็ต
ข. โครงงานเรื่องการค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
ค. โครงงานเรื่อง ร้านค้าออนไลน์สินค้า OTOP SCHOOL
ง. โครงงานเรื่องการทำหาเพื่อนใหม่ในสังคมออนไลน์

17. เว็บไซต์ใดต่อไปนี้ที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล
ก. www.Thaingo.org      ข.  www.gpthai.net
ค.
www.schoolthai.ac.th ง.  www.businessnetwork.com

18. ข้อใดเป็นบริการที่เราสามารถใช้ได้บนอินเตอร์เน็ต
ก. อ่านข่าวสาร ความรู้และบันเทิง  ข. รับส่งข้อความและสั่งซื้อสินค้า
ค. ดูหนังฟังเพลงและเล่นเกม      ง. สามารถใช้บริการได้ทุกข้อ

19.  บริการเทลเน็ต (Telnet) มีลักษณะอย่างไร
     ก. ค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ
     ข. การสื่อสารข้ามประเทศด้วยคอมพิวเตอร์
     ค. การจำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์ระยะไกล
     ง. การค้นหาข้อมูลที่ต้องมีรหัสผ่านของเครื่องคอมพิวเตอร์

20. วิธีการค้นหาข้อมูลให้ถูกต้องและรวดเร็วควรปฏิบัติอย่างไร
     ก. วางแผนการหาข้อมูล
     ข. ใช้เครื่องมือค้นหาบนเว็บไซต์
     ค. ระบุคำที่ต้องการค้นหาให้ถูกต้อง
     ง. ถูกทุกข้อ

   
Read More

สอบเก็บคะแนนโครงงานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 เทอม 2/2557 ม.6/9

image

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
เรื่อง หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

กระดาษคำถาม
กระดาษคำตอบ

1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำโครงงาน
ก. เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ข. เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ค. เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ง. เน้นการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
2. ข้อใดเป็นความหมายของโครงงานที่ชัดเจนที่สุด
ก. การนำความรู้และความสนใจมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบ
ข. งานทุกอย่างที่เป็นการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีผู้ใด คิดทำมาก่อน
ค. การศึกษา ค้นคว้า เพื่อตอบคำถามที่สงสัย
ง. วิธีทำงานที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน เพื่อทำงานชิ้นใด ชิ้นหนึ่งให้สำเร็จ
3. ข้อใดเป็นคุณลักษณะพิเศษของผู้ที่จะทำโครงงานได้มีศักยภาพสูง
ก. มีความสนใจด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข. มีนวัตกรรมทางความคิดเป็นของตนเอง
ค. มีความจำดี
ง. มีทักษะในการสื่อสาร
4. องค์ประกอบหลักของกิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์
ข. ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
ค. ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเรื่อง ตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ
ง. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม
5. กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด
ก. แก้ปัญหา              ข. ประดิษฐ์คิดค้น
ค. ค้นคว้าหาความรู้        ง. ฝึกทักษะพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์
6. โครงงาน "ระบบจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร" จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา        ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
ค. โครงงานจำลองทฤษฎี                 ง. โครงงานประยุกต์ใช้งาน
7. โครงงาน "ทดลองเรื่องการไหลของของเหลว" จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา          ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
ค. โครงงานจำลองทฤษฎี                   ง. โครงงานประยุกต์ใช้งาน
8. โครงงาน "เกมทายคำศัพท์" จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา     ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
ค. โครงงานจำลองทฤษฎี               ง. โครงงานพัฒนาเกม
9. โครงงาน "สารานุกรมไทย ฉบับมัลติมีเดีย" จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา     ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
ค. โครงงานจำลองทฤษฎี               ง. โครงงานประยุกต์ใช้งาน
10. ข้อใดเป็นความสำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ก. ผู้เรียนเข้าใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์
ข. เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในการศึกษาทดลองแก้ปัญหา
ค. พัฒนาเจตคติในการสร้างผลงาน
ง. ถูกทุกข้อ
11. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงาน
ก. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้        ข. มีงบประมาณเพียงพอ
ค. มีเวลาเพียงพอ  ง. มีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา
12. นารีค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ว่ามีใครพัฒนาโปรแกรมสอนบวก-ลบเลขไว้บ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน   ข. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ค. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน   ง. ขั้นการลงมือทำโครงงาน
13. อัมราขอพบอาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อขอคำแนะนำการทำโครงงานพัฒนาโปรแกรมสอนเรื่องระบบสุริยะ อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ข. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ค. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
ง. ขั้นการลงมือทำโครงงาน
14. ชาลีนำเสนอโปรแกรมหน้าห้องเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนและเพื่อน ๆ ฟัง อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน     ข. ขั้นการลงมือทำโครงงาน
ค. ขั้นการนำเสนอโครงงาน            ง. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
15. เรื่องหรือปัญหาที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ อาจมาจากแหล่งใดได้บ้าง
ก. การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ
ข. งานอดิเรกของผู้ทำโครงงาน
ค. การเข้าชมงานนิทรรศการหรือการประกวดโครงงาน
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
16. การพัฒนาโครงงานขั้นต้น เป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาโครงงานในข้อใด
ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน         ข. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
ค. ขั้นการเขียนรายงาน                  ง. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
17. จากทั้ง 6 ขั้นตอนต่อไปนี้ ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาโครงงานได้ถูกต้องที่สุด 1) ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล 2) ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน 3) ขั้นการลงมือทำโครงงาน 4) ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน 5) ขั้นการนำเสนอโครงงาน 6) ขั้นการเขียนรายงาน
ก. 1- 2-3-4-5-6              ข. 2-1-3-5-4-6
ค. 2-1-4-3-6-5               ง. 1-2-4-5-3-6
18. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการเลือกหัวข้อทำโครงงาน
ก. ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำโครงงาน
ข. แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม
ค. โปรแกรมที่ใช้การนำเสนอโครงงาน
ง. กลุ่มผู้ทดลองใช้โครงงาน
19. การกำหนดขอบข่ายหรือเค้าโครงของโครงงานครอบคลุมข้อใด
ก. จะทำอะไร            ข. ทำไมต้องทำ
ค. ทำกับใคร             ง. เสนอผลอย่างไร
20. การเลือกหัวข้อทำโครงงานข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ใช้หลักประชาธิปไตย
ข. เลือกจากความรู้ความถนัดของหัวหน้าโครงงาน
ค. มีครูที่ปรึกษาในด้านที่สนใจทำโครงงาน
ง. โครงงานนั้นใช้ซอฟต์แวร์ที่หาได้ง่าย
21. ข้อใดเป็นความสำคัญอันดับแรกของการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
ก. ได้กรอบแนวคิดและแผนการพัฒนาโครงงานทุกขั้นตอน
ข. ทำให้ทราบประโยชน์ของโครงงาน
ค. เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน
ง. เพื่อเป็นการเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน
22. หัวข้อใดไม่ใช่รายการที่ใช้ประเมินข้อเสนอโครงงาน
ก. มีความคิดสร้างสรรค์             ข. ความน่าจะพัฒนาโครงงานได้สำเร็จ
ค. ประโยชน์ของโครงงาน          ง. ซอฟต์แวร์ที่ใช้นำมาพัฒนาโครงงาน
23. เค้าโครงข้อเสนอโครงงานไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้
ก. หลักการและทฤษฎี         ข. บทคัดย่อ
ค. แผนปฏิบัติงาน           ง. เอกสารอ้างอิง
24. ข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณา จะต้องมีคุณสมบัติในข้อใด
ก. มีความสมบูรณ์ในแต่ละหัวข้อของเค้าโครง
ข. เขียนและอธิบายได้หลายหน้า
ค. มีรูปภาพประกอบ
ง. ผู้พัฒนาโครงงานเป็นกลุ่มหลายคน
25. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับข้อเสนอโครงงาน
ก. การส่งข้อเสนอโครงงานอาจแนบตัวอย่างผลงานไปเสนอด้วยก็ได้
ข. ควรดำเนินการพัฒนาโครงงานขั้นต้นในขั้นตอนการทำข้อเสนอโครงงาน
ค. ข้อเสนอโครงงานที่ดี ทำให้ทราบแผนการดำเนินงานโครงงานทุกขั้นตอน
ง. ข้อเสนอโครงงานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบทคัดย่อ
26. ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์              ข. การทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ค. การใช้ตารางทำงานทำโปรแกรมระบบบัญชี     ง. ถูกทุกข้อ
27. ในการรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน ข้อใดไม่จำเป็นต้องมีในแบบบันทึก
ก. ปัญหาและอุปสรรค           ข. งานที่ต้องปฏิบัติ
ค. ประโยชน์ของโครงงาน        ง. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ
28. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้การพัฒนาโครงงานประสบผลสำเร็จ
ก. ดำเนินการโดยยึดตารางเวลาตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้
ข. ประชุมระดมความคิดในระหว่างผู้ร่วมโครงงานเสมอ
ค. รายงานความก้าวหน้าของโครงงานต่อครูที่ปรึกษาตามเวลาที่กำหนด
ง. สมาชิกในกลุ่มโครงงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี
29. ถ้าการทำโครงงานเปรียบเหมือนการเดินทางไปบนถนน เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ ในการจะไปให้ถึงผู้เดินทางต้องรู้ในข้อใด
ก. ปลายทางจะไปถึงคืออะไร          ข. ใครจะเป็นคนนำเราไป
ค. รู้ได้อย่างไรว่าเดินไปถูกทาง        ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ค.
30. บทบาทของหัวหน้าพัฒนาโครงงาน ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. แบ่งงานตามความถนัดและความสนใจของสมาชิก
ข. เป็นผู้คิดหัวข้อโครงงาน
ค. ควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ง. โน้มน้าวให้ผู้ร่วมทีมช่วยกันทำงานได้
31. บทคัดย่อ หมายถึงอะไร
ก. บทสรุปของการวิธีการทำงานทั้งหมด
ข. หลักการและทฤษฎีที่ใช้ทำโครงงาน
ค. ภาพรวมโดยย่อของโครงงานตั้งแต่ต้นจนจบ
ง. เรื่องย่อของโครงงานที่ทำ
32. เหตุผลที่ต้องเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. แสดงมารยาททางวิชาการ
ข. ให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน
ค. เพื่อให้ผู้ที่สนใจติดตามความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลได้
ง. กล่าวถูกทุกข้อ
33. การเขียนบทคัดย่อ ไม่จำเป็นต้องมีข้อใด
ก. จุดมุ่งหมายของการทำโครงงาน
ข. วิธีดำเนินการ
ค. ผลที่ได้
ง. แนวคิดที่จะทำต่อไปในอนาคต
34. การทำโครงงาน ต้องศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ อย่างน้อยกี่แห่ง
ก. 2      ข. 3        ค. 4      ง. 5
35. ข้อใดไม่จำเป็นต้องมีในการทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
ก. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
ข. คู่มือการใช้งาน
ค. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา
ง. ซอร์สโค้ดของโปรแกรม
36. สื่อที่ใช้การนำเสนอโครงงาน ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. มีตัวหนังสือน้อย
ข. มีเฉพาะประเด็นสำคัญ
ค. ใช้ effect มาออกแบบนำเสนอให้มาก
ง. ตัวหนังสือสีเข้ม ชัดเจน อ่านง่าย
37. ข้อใดไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงในการรายงานปากเปล่า
ก. ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา
ข. เหตุจูงใจในการทำโครงงาน และความสำคัญของโครงงาน
ค. วิธีการดำเนินการ
ง. ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานกลุ่ม
38. ในการจัดแสดงโครงงานนั้น ข้อใดสำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาอันดับแรก
ก. ใช้ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย
ข. ดึงดูดความสนใจผู้เข้าชม ใช้สีที่สดใส
ค. มีรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอย่างเหมาะสม
ง. ทุกอย่างต้องถูกต้อง ไม่มีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด
39. หัวข้อในการประเมินโครงงาน ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. รู้และเข้าใจหลักการทำโครงงาน
ข. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ แก้ปัญหา ทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
ค. ทำงานด้วยความตั้งใจ
ง. ประโยชน์ของผลงาน
40. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน
ก. เตรียมสื่อประกอบการนำเสนอ
ข. วางแผนสิ่งที่จะพูด
ค. ฝึกพูดหลาย ๆ ครั้ง
ง. พูดถึงปัญหาการทำงานในกลุ่ม

 

Read More
Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates