วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รวมบทเรียนทุกระดับ Mobile Learning (mLearning)

image

image
image
วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วท 0211)
ประจำปีการศึกษา 1/2557 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 วิทยาลัยชุมชนยโสธรสาขาเลิงนกทา
สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา (บ้านสวาท)

image

วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (บธ 0116 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น)
ประจำปีการศึกษา 1/2557 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1
วิทยาลัยชุมชนยโสธรสาขาเลิงนกทา สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา (บ้านสวาท)
imageMobile Learning (mLearning) เอ็มเลิร์นนิ่ง – การเรียนทางเครือข่ายไร้สาย
การผสานกันระหว่างเทคโนโลยีของ อุปกรณ์พกพาต่างๆ และ อีเลิร์นนิ่งทำให้เกิด Mobile Learning (อ่านว่า โมบาย เลิร์นนิ่ง) ซึ่งในบทความนี้จะเรียกว่า mLearning (อ่านว่า เอ็มเลิร์นนิ่ง) อนึ่ง คำว่า Mobile (โมบาย) เมื่อผสมกับคำอื่น เช่น Automobile อ่านว่า ออโตโมบิล แปลว่าเกี่ยวกับรถยนต์, Immobile อ่านว่า อิมโมบิล แปลว่าเคลื่อนที่ไม่ได้ (siamdic.com, 2007)
วัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่บทความนี้คือ การกระจายความรู้ใหม่ให้กับนักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้รู้จัก และเข้าใจ ความเป็นมาของเอ็มเลิร์นนิ่งระดับพื้นฐาน ประวัติย่อ และความสัมพันธ์ของระหว่างรูปแบบต่างๆ ของการศึกษาในปัจจุบัน รวมไปถึงความสัมพันธ์ของอีเลิร์นนิ่งกับ เอ็มเลิร์นนิ่ง
อ้างอิง
http://thaimlearning.blogspot.com/

Read More

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อธิบายงาน Blogger สำหรับนักเรียน ม.6 เทอม 1/2557

สำหรับงานที่ส่งมารอบแรก...หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำเว็บส่งนะครับ..
อธิบายเพิ่มเติม การเรียนสำหรับเทอมนี้เน้นให้สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว โดยใช้เครื่องมือคือ Blogger ซึ่่งเป็นฟรีเว็บโฮตติ้งที่ไม่มีขีดจำกัด ทำให้เราสามารถใช้สมอง ใช้ทักษะ ไอเดีย ดีไซรูปแบบออกมาได้อย่างสวยงาม
เป้าหมายคือ ให้ทุกๆคนสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว อธิบาย เป็นบทความ แล้วติดป้ายกำกับ เพื่อแยกหมวดหมู่บทความ (เพื่อใช้จัดการบทความ) แล้วนำบทความแต่ล่ะบทความนั้นมาออกแบบเป็นเว็บไซต์ของตนเอง ซึืงเนื้อหาให้เน้นเกี่ยวกับตนเอง แนวคิด ไอเดีย ที่คิดเอง หรือทำเอง ป้ายกำกับก็ให้คิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการควบคุมบทความที่เกี่ยวข้อง  เช่น   ท่องเที่ยว  การเรียน  สูตร  ความดี กิจกรรม ผลงาน ประวัติ อะไรทำนองนี้  ให้ดูที่เว็บครูเป็นตัวอย่าง ดังนี้...


http://even.cika.biz/ เว็บครูที่ทำพร้อมกับพวกเราซึ่งผ่านมาแล้วประมาณ 3 เดือน

และจำทำไปเรื่อย..ๆ..  และก็มีตัวอย่างอื่นๆอีกที่น่าจะใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาเว็บเราได้...
ดังนี้
1. http://tessblogercika1.blogspot.com/
2. http://cikap1234.blogspot.com/
3. http://testanc2p014.blogspot.com/
4. http://web.cika.biz/  (ตัวนี้ใช้จริง)
5. http://www.anc-ed.com/ (ตัวนี้ใช้จริง)
6. http://mathayomamnat.blogspot.com/
7. http://elearning.anc.ac.th/
8. http://mathayomamnat1.blogspot.com/
9. http://e.anc.ac.th/  (ตัวนี้ใช้จริง)
10. http://spm.anc-ed.com/
- See more at: http://e.anc.ac.th/2014/08/blog-post.html#sthash.REL2qjEq.dpuf.


สรุป...งานที่ใครส่งไปแล้ว..สามารถไปจัดทำใหม่ หรือปรับปรุง แล้วนำมาเสนอส่งใหม่เพื่อเพิ่มคะแนนให้ตนเองได้อีกครั้งในช่วงเวลา ก่อนสอบ Final คือ
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557  

ถือว่าสิ้นสุดการรับส่งงาน....

Read More

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คอมฯวช.ยโสธร ปี 1/2557

 

บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับ นักศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา

Unit

image

1.1 เช็คชื่อ พร้อมกรอกข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1
       หากไม่มีชื่อให้แจ้ง แล้วกรอกที่  กรอกชื่อครั้งที่ 1

image

1.2 เช็คชื่อดูซิว่าใคร กรอกข้อมูลซ้ำมากสุด (ในรายการที่ 1.1)

image

เช็คชื่อ ครั้งที่ 2    พร้อมส่งผลการเขียนโปรแกรม Step 3 ใครไม่เสร็จไม่ให้กลับบ้าน….(เก็บคะแนนครั้งที่ 1)
3
4

Read More

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.1 สายคู่เกลียวบิด (วช.ยโสธร สาขาเลิงฯ)

 

image กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะ…

กระดาษคำถาม

กระดาษคำตอบ

1.ตัวกลางในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์บนเครือข่าย หมายถึงข้อใด
a. การ์ดแลน
b. โมเด็ม
c. สายแลน
d. ฮับ
2.สื่อนำสัญญาณที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อใดไม่ถูกต้อง
a. สายโคแอคเชียล กับ สายใยแก้วนำแสง
b. ไวร์เลสแลน กับ สายคู่เกลียวบิด
c. สายคู่เกลียวบิด กับ สายใยแก้วนำแสง
d. สายชีลด์ กับ สายคู่เกลียวบิด
3.การบิดเป็นเกลียวของสายแต่ละคู่ ในสายคู่เกลียวบิด เพื่อเหตุผลใด
a. ลดสัญญาณรบกวน
b. เพิ่มแรงดันไฟฟ้า
c. เพิ่มระยะทางในการส่งสัญญาณ
d. ลดความต้านทานของสาย
4.สายคู่เกลียวบิดที่ใช้กับเครือข่ายแลน จะประกอบด้วยสายจำนวนกี่คู่
a. 2 คู่
b. 3 คู่
c. 4 คู่
d. 5 คู่
5.สายคู่เกลียวบิดที่มีส่วนที่ป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก เป็นแผ่นโลหะบางๆ หรือใยโลหะที่ถักเป็นตาข่าย และห่อหุ้มสายคู่เกลียวบิดทั้งหมด ในข้อใดไม่ถูกต้อง
a. สาย FTP
b. สาย STP
c. สาย UTP
d. สาย SFTP
6.สาย UTP ควรใช้งานไม่เกินความยาวเท่าใด
a. 80 เมตร
b. 100 เมตร
c. 150 เมตร
d. 1 กิโลเมตร
7.เทคนิค “Differential Signaling” นี้คิดค้นมาเพื่อเหตุผลใด
a. เพื่อที่จะกำจัดคลื่นรบกวนที่เกิดกับสายสัญญาณข้อมูล
b. เพื่อที่จะลดสัญญาณรบกวนจากภายนอก
c. เพื่อที่จะเพื่มขนาดของสัญญาณที่ส่งในสายให้แรงขึ้น
d. เพื่อที่จะกำจัดค่าความต้านทานในสายสัญญาณให้น้อยลง
8.EIA (Electronics Industries Association) คือองค์กรในข้อใด
a. สมาคมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
b. สมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
c. สถาบันมาตรฐานนานาชาติ
d. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9.สายประเภทใด รองรับแบนด์วิธได้ถึง 250 MHz
a. สาย Category 5/Class D
b. สาย Category 5 Enhanced (5e)
c. สาย Category 6/Class E
d. สาย Category 7/Class F
10.NEXT (Near-End Cross Talk) หมายถึงในข้อใด
a. อัตราส่วนระหว่างกำลังสัญญาณที่ส่งต่อกำลังสัญญาณที่วัดได้ที่ปลายสาย
b. เป็นค่าที่วัดได้จากอัตราส่วนระหว่างกำลังสัญญาณที่ส่งไปต่อกำลังสัญญาณที่สะท้อนกลับมายังต้นสาย
c. ค่าแตกต่างระหว่างคู่ที่เร็วที่สุดกับคู่ที่ช้าที่สุด
d. เป็นค่าของสัญญาณรบกวนของสายคู่ส่งต่อสายคู่รับที่ฝั่งส่งสัญญาณ
11.การแก้ปัญหาของสัญญาณบนสายหนึ่งจะรบกวนสัญญาณบนสายอีกสายหนึ่ง (Crosstalk) คือข้อใด
a. บิดคู่สายเป็นเกลียว
b. ขยายสัญญาณในสาย
c. ต่อสายกราวด์
d. เพิ่มแรงดันในสาย
12.สายคู่เกลียวบิดใช้หัวเชื่อมต่อในข้อใด
a. RJ-11
b. RJ-12
c. RJ-45
d. BNC
13.มาตรฐานการเรียงสีของสาย UTP ตามมาตรฐาน TIA/EIA 568A คือข้อใด
a. ขาวส้ม, ส้ม, ขาวเขียว, เขียว, ขาวฟ้า, ฟ้า, ขาวน้ำตาล, น้ำตาล
b. ขาวส้ม, ส้ม, ขาวเขียว,ฟ้า, ขาวฟ้า, เขียว, ขาวน้ำตาล, น้ำตาล
c. ขาวเขียว,เขียว, ขาวส้ม, ฟ้า, ขาวฟ้า, ส้ม, ขาวน้ำตาล, น้ำตาล
d. ขาวเขียว, ส้ม, ขาวส้ม, เขียว, ขาวฟ้า, ฟ้า, ขาวน้ำตาล, น้ำตาล
14.เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบสาย UTP คือข้อใด
a. มัลติมิเตอร์ (Multi-Meter)
b. ดิจิตอลมิเตอร์ (Digital Meter)
c. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
d. เคเบิ้ลแอนาไลเซอร์ (Cable Analyzer)
15.สาย Straight-Through Cables ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน ข้อใดไม่ถูกต้อง
a. สวิทช์ (Switch) กับ เราท์เตอร์(Router)
b. สวิทช์ (Switch) กับ คอมพิวเตอร์พีซี (PC)
c. ฮับ (Hub) กับ คอมพิวเตอร์พีซี (PC)
d. สวิทช์ (Switch) กับ สวิทช์ (Switch)
16.สาย Crossover Cables ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน ข้อใดถูกต้อง
a. สวิทช์ (Switch) กับ เราท์เตอร์ (Router)
b. สวิทช์ (Switch) กับ คอมพิวเตอร์พีซี (PC)
c. ฮับ (Hub) กับ คอมพิวเตอร์พีซี (PC)
d. เราท์เตอร์(Router) กับ เราท์เตอร์ (Router)
17.สายที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเราท์เตอร์ (Router) กับ คอมพิวเตอร์พีซี (PC) คือข้อใด
a. สาย Straight-Through Cables
b. สาย Crossover Cables
c. สาย Fiber Optic Cable
d. สาย Rollover Cable
18.สัญญาณ TX+ ตามมาตรฐาน TIA/EIA 568A คือสีในข้อใด
a. ขาวส้ม
b. ส้ม
c. ขาวเขียว
d. เขียว
19.ในการใช้งานสาย UTP ที่ความเร็ว 100 MHz สีใดของสายถ้าขาดแล้วสามารถใช้งานได้ปกติ
a. ขาวฟ้า, ฟ้า, ขาวน้ำตาล, น้ำตาล
b. ขาวส้ม, ส้ม, ขาวน้ำตาล, น้ำตาล
c. ขาวฟ้า, ส้ม, ขาวน้ำตาล, เขียว
d. ขาวเขียว, ฟ้า, ขาวน้ำตาล, น้ำตาล
20.การเรียงสีของสาย Rollover Cable ข้อใดถูกต้อง
a. ขาวส้ม, ส้ม, ขาวเขียว, เขียว, ขาวฟ้า, ฟ้า, ขาวน้ำตาล, น้ำตาล
b. ขาวส้ม, ส้ม, ขาวเขียว,ฟ้า, ขาวฟ้า, เขียว, ขาวน้ำตาล, น้ำตาล
c. ขาวเขียว,เขียว, ขาวส้ม, ฟ้า, ขาวฟ้า, ส้ม, ขาวน้ำตาล, น้ำตาล
d. น้ำตาล, ขาวน้ำตาล, เขียว, ขาวฟ้า, ฟ้า, ขาวเขียว, ส้ม, ขาวส้ม

Read More

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

นักเรียน ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ

image
นักเรียน ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญครับ..แจ้งเพื่อนๆต่อๆกันไปด้วยว่าภายในวันที่ 24 ส.ค. - 6 ก.ย. ให้นักเรียนมาส่งงาน Blogger ที่ห้อง Server อาคาร 2 (ส่งกับครูโดยตรง ตัวต่อตัวนะครับ) ฝากถึงห้อง 6/13 กรุณาเข้าเรียนวันอังคารที่ 26 และอังคารที่ 6 ก.ย. ด้วย..และแจ้งทุกห้อง เข้าเรียนเพื่อส่งงานในคาบเรียนด้วยนะครับ..อย่าลืมแจ้งเพื่อน..ปากต่อปาก Line Facebook ทุกอย่างที่สามารถเชื่อมต่อกันได้...

Read More

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 เทอม 1/2557


image

ดูทั้งหมด »
Read More

บทเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วท 0211)วช.ยโสธร (เลิงนกทา)

Read More
Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates