วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ส่งงานด่วนที่สุด...


แจ้ง ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ทุกๆคน หากกลุ่มใหนพร้อมส่งงานให้มาส่งที่ห้องคอมพิวเตอร์ ได้ทุกเวลาที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 นะครับ...ไม่จำเป็นต้องถึงคาบเรียน เพราะ เราจะสอบปลายภาคในสัปดาห์หน้าแล้ว(23-26 กพ.58)...ดังนั้้้นเร่งรีบส่งงาน...ซึ่งกติกาในการส่งงาน..สมาชิกในกลุ่มต้องสอบให้เสร็จ ทั้ง 3 ครั้ง  ให้ตรวจสอบที่ http://e.anc.ac.th/2015/02/6-69.html  ตรวจสอบแล้วหากไม่ปรากฏคะแนน สาเหตุน่าจะลงข้อมูลในการสอบ อาจจะลงรหัสประจำตัวไม่ถูกต้อง ให้เข้าไปสอบใหม่นะครับผม...

หมายเหตุ..
การสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1-3 นั้นให้นักเรียนสอบให้ได้คะแนนตามความพอใจ..จนกว่าครูจะปิดการสอบนะครับ...เร่งมือเข้า..
Read More

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 เทอม 2/2557

imageนักเรียนอ่าน และปฏิบัติตามนี้ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจะมีการสอบออนไลน์
โปรดติดตามตอนต่อไปด้วย..
image
1.ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ง33242
(กรุณา อย่าลงซ้ำ)

2.ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียน
gif_BPA0225[1]
3.ใบงาน วิชาคอมพิวเตอร์ เทอม 2/2557
ตัวอย่าง เว็บนี้เป็นตัวอย่างทำรายงานนะ  ส่วนหน้าตาเว็บก็ให้ดีกว่านี้ด้วยล่ะครับ..
hand_mouse_moving_clicking_lg_nwm[1][4] 
4. ให้ตัวแทนกลุ่มส่งงานครั้งที่ 1 โดยให้กรอกชื่อกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม ตำแหน่ง รูปภาพ ชื่อเว็บไซต์ที่เริ่มจัดทำ (อันนี้เอาชื่อลิงค์มาส่งก่อนออกแบบคร่าวๆ มีรูป มีข้อมูลบางพอสังเขปในเว็บ) หากพร้อมส่ง 
      4.1
คลิกส่งงานครั้งที่ 1 ตรงนี้..
       4.2 คลิกตรวจรายชื่อผลการส่งตรงนี้
image
 5. อธิบายเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่ 1 ให้นักเรียนส่งข้อมูล รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม บอกด้วยว่าใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้า เลขานุการ กรรมการ พร้อมทั้งตั้งชื่อกลุ่ม และชื่อร้านที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์ พร้อมอธิบายรายละเอียดของร้านพอสังเขป รูปภาพสัก 1-3 รูป พิมพ์เป็นกระดาษมาส่ง 1 แผ่น (และอย่าลืมส่งออนไลน์ในหัวข้อที่ 4 ด้วย)

6. เริ่มทำเว็บได้แล้ว..ในสัปดาห์ที่ 8-12 ธ.ค. นักเรียนปรินต์หน้าเว็บร้านอาหารมาให้ดู เพื่อดูความคืบหน้าของงาน (เว็บอาจจะยังไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไร)  
   139041[1]

7. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1
          ผลการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

8. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 
          ผลการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2

9. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3 
          ผลการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3
   139041[1]
อธิบายงานเพิ่มเติม ไฟล์ที่ Google Drive ให้ สกรีนหน้าแรกของเว็บร้านอาหารที่ทำ ในไฟล์เดิมนะ..ทำเสร็จพิมพ์ชื่อวันที่ของรูปที่ทำ ให้ทำ ทุกสัปดาห์ เพื่อดูความก้าวหน้าของเว็บในทุกสัปดาห์ ซึ่งจะมีคะแนนให้ในแต่ล่ะสัปดาห์ (เช่น สัปดาห์ที่ 2  เดือนธันวาคม 57 เป็นต้น)
Read More

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ม.6 ตรวจสอบคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์(ทุกห้อง) และโครงงานคอมพิวเตอร์(6/9)


ตรวจสอบคะแนน
1. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 (20 แต้ม) หากยังไม่สอบ...คลิกสอบ
2. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 (20 แต้ม) หากยังไม่สอบ...คลิกสอบ
3. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3 (20 แต้ม) หากยังไม่สอบ...คลิกสอบ
    สอบครั้งที่ 1-3 เฉลี่ยเต็ม 50 คะแนน.....
4. คะแนนกลุ่ม ทำเว็บร้านอาหาร 50 คะแนน.รวม 100 คะแนน


สำหรับ ม.6/9 วิชาโครงงาน
1. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 (20 แต้ม) หากยังไม่สอบ...คลิกสอบ
2. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 (40 แต้ม) หากยังไม่สอบ...คลิกสอบ
3. คะแนนกลุ่ม ทำโครงงานคอมฯ    50 คะแนน...
   สอบครั้งที่ 1-2 เฉลี่ยเต็ม 50 คะแนน. รวม 100 คะแนน

คลิกดูคะแนนทั้งหมด
ม.6/1 , ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ,
ม.6/5 ,ม.6/6 , ม.6/7 , ม.6/8 ,
ม.6/9 , ม.6/9(วิชาโครงงานคอมฯ) 
ม.6/10 ม.6/11 , ม.6/12 , ม.6/13 


Read More

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

web ตัวอย่างให้ นักเรียน ม.6 ร.ร.อำนาจเจริญดูครับ..

ตรวจผลงานชิ้นแรก ห้อง ม.6/13 ปี 2558   เป็นตัวอย่างให้ นักเรียน ม.6 ร.ร.อำนาจเจริญ ดูเป็นตัวอย่าง นะครับ.. ให้ครบสมบูรณ์ตามนี้เลยนะครับ..
การส่งงาน..ภายในวันที่ 9 -20 ก.พ.58 เท่านั้นนะครับ..

คะแนน 50 คะแนน  มี
1.ความสมบูรณ์ของเนื้อหาเว็บ
2.ความถูกต้องของรายละเอียดในเว็บ
3.รับผิดชอบและพร้อมเพียงของการทำงานเป็นทีม
4.ความสวยงามของหน้าเว็บ
5.การตรงต่อเวลาในการทำงาน (ร่องรอยการทำงาน)

รวมงานทุกชิ้นในนี้...กลุ่มไหนยังไม่ตรวจ ก็แจ้งครูด่วนเด้อ..
http://cookinganc.blogspot.com/

1. http://m.ohomenu.com/
2. http://coffeelove-amnatcharoen.blogspot.com/
Read More

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิชาระบบฐานข้อมูล (นศ.ปี2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วชช.ยโสธร สาขาเลิงนกทา)

image
ให้นักศึกษาทำตามคำสั่งในตารางด้านล่างอย่างรัดกุมและเคร่งครัด
ซึ่งทุกชิ้นงานและแบบทดสอบจะส่งผลต่อผลการเรียน

clip_image002

งานชิ้นที่ 1

ให้นักศึกษาลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว

clip_image004
เช็คผลการลงทะเบียน

clip_image006

หน่วยที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล

1.1 ทดสอบก่อนเรียน
       ผลการทดสอบ

1.2 บทเรียนหน่วยที่ 1

1.3 ทดสอบหลังเรียน
      ผลการทดสอบ

clip_image008

หน่วยที่ 2

ทำความรู้จักกับโปรแกรม
MS Access 2007

2.1 ทดสอบก่อนเรียน
    ผลการทดสอบ

2.2 บทเรียนหน่วยที่ 2

2.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ

clip_image010

หน่วยที่ 3

การจัดการกับฐานข้อมูลใน MS Access 2007

            3.1 ทดสอบก่อนเรียน
                  ผลการทดสอบ

3.2 บทเรียนหน่วยที่ 3

  3.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ

image

หน่วยที่ 4
กำหนดคุณสมบัติของฟิลด์และรูปแบบ

           4.1 ทดสอบก่อนเรียน
                  ผลการทดสอบ

4.2 บทเรียนหน่วยที่ 4

  4.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ

image

หน่วยที่ 5
สร้างการค้นหาข้อมูลด้วยคิวรี

           5.1 ทดสอบก่อนเรียน
                  ผลการทดสอบ

5.2 บทเรียนหน่วยที่ 5

  5.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ

image

หน่วยที่ 6
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

  6.1 ทดสอบก่อนเรียน
       ผลการทดสอบ

6.2 บทเรียนหน่วยที่ 6

  6.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ

image

หน่วยที่ 7

 

Read More

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6 เทอม 2/2557 (ร.ร.อำนาจเจริญ)

Read More

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คอมฯวช.ยโสธร ปี 1/2557

บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับ นักศึกษา คอมพิวเตอร์
วิทยาลัยชุมชน จังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา

image

imageimageimageimageimageimageimage

image

1.1 เช็คชื่อ พร้อมกรอกข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1
       หากไม่มีชื่อให้แจ้ง แล้วกรอกที่  กรอกชื่อครั้งที่ 1

image

1.2 เช็คชื่อดูซิว่าใคร กรอกข้อมูลซ้ำมากสุด (ในรายการที่ 1.1)

image

เช็คชื่อ ครั้งที่ 2    พร้อมส่งผลการเขียนโปรแกรม Step 3 ใครไม่เสร็จไม่ให้กลับบ้าน….(เก็บคะแนนครั้งที่ 1)

image

image

image

2.1 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (คลิก)
2.2 ใบความรู้ ให้เข้าเว็บ http://programming.in.th/ เพื่อเข้าเรียนและทำแบบทดสอบผ่านด่าน ให้ครบ 50%


   ผลการสอบ

image

image

2.3 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (คลิก)
2.4 ใบความรู้ ให้เข้าเว็บ http://programming.in.th/ เพื่อเข้าเรียนและทำแบบทดสอบผ่านด่าน ให้ครบ 80%


   ผลการสอบ   

image
image


รวมลิงค์บทเรียนพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น..

Dev-C++ : การดาวน์โหลดและวิธีติดตั้งโปรแกรม Dev-C++

ดาวน์โหลดโปรแกรม DEV C ตรงนี้ครับ..
วิธี แก้ Source file not compile Dev C++

image

1. ภาษา C ง่ายนิดเดียว
2. สอน C++ : บทที่ 1 เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษา C++ ด้วย Dev-C++
3. ครูพนัส C programming
4. ใช้โปรแกรมอะไรในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
5. ตัวอย่างโปรแกรมตัดเกรด…(ลองดูแล้วทำตาม)

image

ทดสอบความรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษาซี) Final

ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เข้าสอบแล้ว (ห้ามสอบซ้ำอีก)

Read More

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3.1 (ก่อน) แบบทดสอบการจัดการกับฐานข้อมูลใน MS Access 2007 (วชช.คอมฯ ปี2/2557)

image
คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด  10  ข้อ ให้ทำทุกข้อ
คำสั่ง   จงอ่านคำถามให้รอบคอบทุกข้อ  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือกที่กำหนดให้
         เพียงตัวเลือกเดียวโดยการคลิกเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก

กระดาษคำถาม

กระดาษคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1. ก่อนจะลงมือสร้างฐานข้อมูล สิ่งสำคัญที่ต้องทำก่อนคือ
     ก. ตั้งชื่อใหม่
     ข. หาข้อมูล
     ค. การออกแบบฐานข้อมูล
     ง. บันทึกข้อมูล

2. ถ้าต้องการเก็บข้อมูลนัcกเรียน ข้อใดไม่ควรตั้งชื่อหมวดหมู่ในการจัดเก็บ
     ก. ที่อยู่
     ข. เบอร์โทร
     ค. บ้านเลขที่
     ง. ชื่อ-สกุล
3. สมชาย ชาติทหาร (ชื่อสกุล)  ในการออกแบบฐานข้อมูลเรียกว่าอะไร
     ก. ไบต์ (Byte)
     ข. ฟิลด์ (Field)
     ค. เรคอร์ด (Record)
     ง. บิต (Bit)

4. หัวข้อต่างๆ เช่น รหัสประจำตัวนักเรียน ชื่อสกุล เพศ ในการออกแบบฐานข้อมูลเรียกว่าอะไร
     ก. ไบต์ (Byte)
     ข. ฟิลด์ (Field)
     ค. เรคอร์ด (Record)
     ง. บิต (Bit)

5. ข้อใดกล่าวผิดในขั้นตอนวิธีการสร้างฐานข้อมูล Access 2007
     ก. คลิก Office Button>>New
     ข. คลิกที่ Blank Database
     ค. คลิกปุ่ม Create
     ง. คลิกปุ่ม Edit

6. ในกรณีที่เป็นการเก็บข้อมูลสินค้า ชื่อฟิลด์ในข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
     ก. รหัสสินค้า
     ข. ชื่อสินค้า
     ค. คลังสินค้า
     ง. ประเภทสินค้า 

7.  ปุ่ม Table บนแถบ Create ใช้ทำอะไร
     ก. สร้างหัวข้อ
     ข. สร้างตาราง
     ค. สร้างข้อมูล
     ง. แสดงข้อมูล 

8. Data Type หมายถึงอะไร
     ก.  ชนิดของข้อมูล
     ข.  เก็บข้อมูล
     ค.  แก้ไขข้อมูล
     ง.   ลบข้อมูล

9. ต้องการดูมุมมองการออกแบบคลิกที่แถบใด
     ก. Design Edit
     ข. Design del
     ค. Design Undo
     ง. Design View

10. การเพิ่มข้อมูลลงในตารางข้อมูล ข้อใดกล่าวถูกต้อง
     ก. คลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล
     ข. ที่เรคอร์ดสุดท้ายจะมีว่างอยู่ 1 เรคอร์ด 
     ค. คลิกที่แถบ Add data  
     ง.  ถูกทุกข้อ

Read More

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

2.3 (หลัง) ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม MS Access (วชช.คอมฯ ปี2/2557)

image
คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด  20  ข้อ ให้ทำทุกข้อ
คำสั่ง   จงอ่านคำถามให้รอบคอบทุกข้อ  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือกที่กำหนดให้
         เพียงตัวเลือกเดียวโดยการคลิกเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก

กระดาษคำถาม

กระดาษคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. โปรแกรม MS Access 2007 เหมาะกับงานด้านใดมากที่สุด
A. บัญชี
B. วาดภาพ
C. พิมพ์รายงาน
D. การจัดการฐานข้อมูล

2. นามสกุลของโปรแกรม Access 2007 คืออะไร
A. *.ACD
B. *.DOC
C. *.MDB
D. *.ACCDB
  
3. วัตถุ ตาราง ใช้สำหรับทำอะไร
A. เก็บข้อมูล
B. ดูข้อมูลในตาราง
C. ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
D. พิมพ์ข้อมูลตามแบบที่กำหนด

4. วัตถุ ฟอร์ม ใช้สำหรับทำอะไร
A. เก็บข้อมูล
B. ปรับปรุงข้อมูลในตาราง
C. พิมพ์รายงานข้อมูลลูกค้า
D. แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

5. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ Access 2007
A. เพจ
B. เฟรม
C. แมโคร
D. แบบสอบถาม

6. Access 2007 เป็นหนึ่งในโปรแกรมชุดสำหรับสำนักงานใด
A. Windows MS 8
B. MS Windows 8
C. Office Ms 2007
D. MS Office 2007

7. การเข้าสู่โปรแกรม Access 2007 อย่างง่ายทำได้อย่างไร
A. คลิกไอคอนที่เป็นรูปกุญแจ
B. คลิกไอคอนรูปตัว e สีฟ้า
C. คลิกไอคอนตัว W
D. คลิกไอคอนรูปตา

8. ไตเติ้ลบาร์ มีหน้าที่ทำอะไร
A. แถบที่แสดงเป็นรูปไอคอนต่าง ๆ
B. แสดงคำสั่งหลักที่ใช้กับฐานข้อมูล
C. แถบแสดงสถานะหรือคำอธิบายแบบย่อ
D. แถบแสดงชื่อโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่

9. ตาราง อยู่ในแถบใด
A. เมนู
B. ไตเติ้ลบาร์
C. แถบสถานะ
D. แถบเครื่องมือ

10. ถ้าหากนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม Access 2007 แล้วไม่รู้จะถามใครนักเรียนต้องทำอย่างไร
A. คลิกแถบเมนู
B. คลิกแถบออบเจ็ค
C. คลิกที่แถบเครื่องมือ
D. คลิกที่แถบขอความช่วยเหลือ

11. Queries คิวรี เป็นส่วนช่วยในการทำอะไร
A. เก็บข้อมูล
B. ค้นหาข้อมูลในตาราง
C. พิมพ์รายงานข้อมูลลูกค้า
D. แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

12.  Reports เป็นส่วนช่วยในการทำอไร
A. เก็บข้อมูล
B. ค้นหาข้อมูลในตาราง
C. พิมพ์รายงานข้อมูลลูกค้า
D. แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

13. Modules เป็นส่วนช่วยในการทำอไร
A. เก็บข้อมูล
B. ค้นหาข้อมูลในตาราง
C. พิมพ์รายงานข้อมูลลูกค้า
D. แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

14. Quick Access Toolbar คือส่วนใดของโปรแกรม
A. ส่วนแสดงชื่อโปรแกรม
B. ปุ่มควบคุมหน้าจอโปรแกรม
C. คำสั่งที่เรียกใช้งานบ่อยๆ
D. แถบเครื่องมือหรือแถบคำสั่งสำหรับการทำงานทั้งหมดใน Access

15. ริบบอน (Ribbon)คืออะไร
A. คำสั่งก็อปปี้ จัดการตัวหนังสือ จัดการกับย่อหน้า
B. คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างตารางข้อมูล
C. รูปแบบการแสดงคำสั่งแบบใหม่ที่เริ่มใช้ใน Office 2007 จะแสดงคำสั่งเป็น แท็ป  
D. เครื่องมือช่วยจัดการกับฐานข้อมูล เช่น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ข้อมูล

16. คำสั่งใดคือหน้าที่ของ ปุ่ม Undo 
A. บันทึกข้อมูลไปแล้ว ย้อนกลับหลัง
B. ลบข้อความไปแล้ว ต้องการยกเลิกการลบ
C. พิมพ์ข้อความไปแล้ว แก้ไขใหม่
D. แสดงรายงาน แล้วยกเลิก

17. เกี่ยวกับ External Database ข้อใดกล่าวผิด
A. การนำข้อมูลจากโปรแกรมอื่นเข้ามาใน Access
B. นำข้อมูลจาก Access ไปใช้ในโปรแกรมอื่น
C. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ข้อมูล
D. ถูกทั้งข้อ A และ B

18. เกี่ยวกับ Save As ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
A.  Save As บันทึกไฟล์งาน Access ที่กำลังทำอยู่เท่านั้น
B.  Save As เป็นการ Save ไฟล์ของ Access เป็นไฟล์เพื่อนำไปใช้งานแบบต่างๆได้
C. นำไปใช้กับโปรแกรม Access รุ่นเก่า
D. Save As เป็นการก็อปปี้ไฟล์ใดก็ได้

19. การลบไฟล์ข้อมูล Access 2007 ข้อใดไม่อยู่ในขั้นตอนดังกล่าว
A. ปิดที่ปุ่มกากบาทด้านบนขวาสุด
B. เปิดกรอบข้อความ Open เพื่อหารายชื่อไฟล์ที่จะลบ
C. กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์
D. ยอมรับการลบ (confirm) ตอบ ใช่ หรือ Yes

20. Blank database คืออะไร
A. ความว่างเปล่า
B. ฐานข้อมูลว่าง
C. สร้างฐานข้อมูลแบบว่างเปล่า
D. สร้างฐานข้อมูลใหม่

Read More

5.1 (ก่อน) แบบทดสอบสร้างการค้นหาข้อมูลด้วยคิวรี

imageimageimageimageimage
คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด  10  ข้อ ให้ทำทุกข้อ
คำสั่ง   จงอ่านคำถามให้รอบคอบทุกข้อ  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือกที่กำหนดให้
         เพียงตัวเลือกเดียวโดยการคลิกเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก

กระดาษคำถาม

กระดาษคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ข้อใด ไม่ใช้ ความสามารถของคิวรี่

A. สอบถามข้อมูลที่ต้องการ

B. สร้างตารางข้อมูล

C. สร้างฟิลด์คำนวณ

D. สร้างฟิลด์ใหม่

2.แบบสอบถามข้อมูลใดที่นิยมใช้งานมากที่สุด

A. Select Query

B. Append Query

C. Delete Query

D.Update Query

3.ถ้าต้องการปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานคนละ 10 เปอร์เซ็นต์เท่า ๆ กัน จะต้องใช้แบบสอบถามข้อมูลใด

A. Make Table Query

B. Append Query

C. Delete Query

D. Update Query

4.ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ โอเปอร์เรเตอร์ทางคณิตศาสตร์

A. +

B. /

C. >

D. ^

5.โอเปอเรเตอร์ตัวใดต่อไปนี้ใช้แทนตัวอักขระใด ๆ

A. *

B. #

C. ?

D. &

6.โอเปอเรเตอร์ตัวใดต่อไปนี้ใช้ในการเชื่อมข้อความ

A. $

B. #

C. ?

D. &

7.ถ้าต้องการกำหนดเงื่อนไขในแบบสอบถามข้อมูล จะต้องกำหนดที่บรรทัดใด

A. Field

B. Table

C. Criteril

D. Sort

8.ถ้าต้องการกำหนดเงื่อนไขในกานค้นหาพนักงานที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 50,000บาท ขึ้นไปจะต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไร

A. >50,000

B. >=50,000

C. >50000

D. >=50000

9. ข้อใดคือรูปแบบในการสร้างฟิลด์ใหม่

A. ชื่อฟิลด์ใหม่ = ฟิลด์คำนวณ

B. ชื่อฟิลด์ใหม่ : ฟิลด์คำนวณ

C. ชื่อฟิลด์ใหม่ := ฟิลด์คำนวณ

D. ชื่อฟิลด์ใหม่ ; ฟิลด์คำนวณ

10.ข้อใดต้อไปนี้คือสูตรในการหาภาษี 5%

A. Tax=[Salary]*0.05

B. Tax : [Salary]*0.05

C. Tax = Salary*0.05

D. Tax : Salary *0.05

Read More
Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates