วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 ภาคเรียนที่ 1-2558

นักเรียนอ่าน และปฏิบัติตามนี้ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจะมีการสอบออนไลน์
โปรดติดตามตอนต่อไปด้วย..
image
1.ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ง33241
(กรุณา อย่าลงซ้ำ)

2.ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียน
gif_BPA0225[1]
งานชิ้นที่ 1
ให้นักเรียนทำ Port Folio โดยให้ทำรูปแบบ Style วารสาร นิตสาร หรือ Pocket Book โดยใช้เทคโนโลยี Google Docs มาใช้แล้วส่งในลิงค์ด้านล่าง..
การแชร์เอกสาร Google Docs คลิ้ก..
ตัวอย่างการทำ
1. ประวัติ Work Point
2. ประวัติดวงเนตร
3. ประวัติบุคคลสำคัญ

ส่งงานตรงนี้ 1. ส่งงานครั้งที่ 1
2. ดูผลการส่งงานhand_mouse_moving_clicking_lg_nwm[1][4] 


Read More

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ส่งงานด่วนที่สุด...


แจ้ง ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ทุกๆคน หากกลุ่มใหนพร้อมส่งงานให้มาส่งที่ห้องคอมพิวเตอร์ ได้ทุกเวลาที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 นะครับ...ไม่จำเป็นต้องถึงคาบเรียน เพราะ เราจะสอบปลายภาคในสัปดาห์หน้าแล้ว(23-26 กพ.58)...ดังนั้้้นเร่งรีบส่งงาน...ซึ่งกติกาในการส่งงาน..สมาชิกในกลุ่มต้องสอบให้เสร็จ ทั้ง 3 ครั้ง  ให้ตรวจสอบที่ http://e.anc.ac.th/2015/02/6-69.html  ตรวจสอบแล้วหากไม่ปรากฏคะแนน สาเหตุน่าจะลงข้อมูลในการสอบ อาจจะลงรหัสประจำตัวไม่ถูกต้อง ให้เข้าไปสอบใหม่นะครับผม...

หมายเหตุ..
การสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1-3 นั้นให้นักเรียนสอบให้ได้คะแนนตามความพอใจ..จนกว่าครูจะปิดการสอบนะครับ...เร่งมือเข้า..
Read More

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 เทอม 2/2557

imageนักเรียนอ่าน และปฏิบัติตามนี้ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจะมีการสอบออนไลน์
โปรดติดตามตอนต่อไปด้วย..
image
1.ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ง33242
(กรุณา อย่าลงซ้ำ)

2.ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียน
gif_BPA0225[1]
3.ใบงาน วิชาคอมพิวเตอร์ เทอม 2/2557
ตัวอย่าง เว็บนี้เป็นตัวอย่างทำรายงานนะ  ส่วนหน้าตาเว็บก็ให้ดีกว่านี้ด้วยล่ะครับ..
hand_mouse_moving_clicking_lg_nwm[1][4] 
4. ให้ตัวแทนกลุ่มส่งงานครั้งที่ 1 โดยให้กรอกชื่อกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม ตำแหน่ง รูปภาพ ชื่อเว็บไซต์ที่เริ่มจัดทำ (อันนี้เอาชื่อลิงค์มาส่งก่อนออกแบบคร่าวๆ มีรูป มีข้อมูลบางพอสังเขปในเว็บ) หากพร้อมส่ง 
      4.1
คลิกส่งงานครั้งที่ 1 ตรงนี้..
       4.2 คลิกตรวจรายชื่อผลการส่งตรงนี้
image
 5. อธิบายเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่ 1 ให้นักเรียนส่งข้อมูล รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม บอกด้วยว่าใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้า เลขานุการ กรรมการ พร้อมทั้งตั้งชื่อกลุ่ม และชื่อร้านที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์ พร้อมอธิบายรายละเอียดของร้านพอสังเขป รูปภาพสัก 1-3 รูป พิมพ์เป็นกระดาษมาส่ง 1 แผ่น (และอย่าลืมส่งออนไลน์ในหัวข้อที่ 4 ด้วย)

6. เริ่มทำเว็บได้แล้ว..ในสัปดาห์ที่ 8-12 ธ.ค. นักเรียนปรินต์หน้าเว็บร้านอาหารมาให้ดู เพื่อดูความคืบหน้าของงาน (เว็บอาจจะยังไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไร)  
   139041[1]

7. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1
          ผลการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

8. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 
          ผลการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2

9. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3 
          ผลการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3
   139041[1]
อธิบายงานเพิ่มเติม ไฟล์ที่ Google Drive ให้ สกรีนหน้าแรกของเว็บร้านอาหารที่ทำ ในไฟล์เดิมนะ..ทำเสร็จพิมพ์ชื่อวันที่ของรูปที่ทำ ให้ทำ ทุกสัปดาห์ เพื่อดูความก้าวหน้าของเว็บในทุกสัปดาห์ ซึ่งจะมีคะแนนให้ในแต่ล่ะสัปดาห์ (เช่น สัปดาห์ที่ 2  เดือนธันวาคม 57 เป็นต้น)
Read More

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

web ตัวอย่างให้ นักเรียน ม.6 ร.ร.อำนาจเจริญดูครับ..

ตรวจผลงานชิ้นแรก ห้อง ม.6/13 ปี 2558   เป็นตัวอย่างให้ นักเรียน ม.6 ร.ร.อำนาจเจริญ ดูเป็นตัวอย่าง นะครับ.. ให้ครบสมบูรณ์ตามนี้เลยนะครับ..
การส่งงาน..ภายในวันที่ 9 -20 ก.พ.58 เท่านั้นนะครับ..

คะแนน 50 คะแนน  มี
1.ความสมบูรณ์ของเนื้อหาเว็บ
2.ความถูกต้องของรายละเอียดในเว็บ
3.รับผิดชอบและพร้อมเพียงของการทำงานเป็นทีม
4.ความสวยงามของหน้าเว็บ
5.การตรงต่อเวลาในการทำงาน (ร่องรอยการทำงาน)

รวมงานทุกชิ้นในนี้...กลุ่มไหนยังไม่ตรวจ ก็แจ้งครูด่วนเด้อ..
http://cookinganc.blogspot.com/

1. http://m.ohomenu.com/
2. http://coffeelove-amnatcharoen.blogspot.com/
Read More

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิชาระบบฐานข้อมูล (นศ.ปี2/57 คอมธุรกิจ วชช.ยโสธร สาขาเลิงนกทา)

image
ให้นักศึกษาทำตามคำสั่งในตารางด้านล่างอย่างรัดกุมและเคร่งครัด
ซึ่งทุกชิ้นงานและแบบทดสอบจะส่งผลต่อผลการเรียน

clip_image002

งานชิ้นที่ 1

ให้นักศึกษาลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว

clip_image004
เช็คผลการลงทะเบียน

clip_image006

หน่วยที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล

1.1 ทดสอบก่อนเรียน
       ผลการทดสอบ

1.2 บทเรียนหน่วยที่ 1

1.3 ทดสอบหลังเรียน
      ผลการทดสอบ

clip_image008

หน่วยที่ 2

ทำความรู้จักกับโปรแกรม
MS Access 2007

2.1 ทดสอบก่อนเรียน
    ผลการทดสอบ

2.2 บทเรียนหน่วยที่ 2

2.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ

clip_image010

หน่วยที่ 3

การจัดการกับฐานข้อมูลใน MS Access 2007

            3.1 ทดสอบก่อนเรียน
                  ผลการทดสอบ

3.2 บทเรียนหน่วยที่ 3

  3.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ

image

หน่วยที่ 4
กำหนดคุณสมบัติของฟิลด์และรูปแบบ

           4.1 ทดสอบก่อนเรียน
                  ผลการทดสอบ

4.2 บทเรียนหน่วยที่ 4

  4.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ

image

หน่วยที่ 5
สร้างการค้นหาข้อมูลด้วยคิวรี

           5.1 ทดสอบก่อนเรียน
                  ผลการทดสอบ

5.2 บทเรียนหน่วยที่ 5

  5.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ

image

หน่วยที่ 6
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

  6.1 ทดสอบก่อนเรียน
       ผลการทดสอบ

6.2 บทเรียนหน่วยที่ 6

  6.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ

image

หน่วยที่ 7
การสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลใน

7.1 ทดสอบก่อนเรียน
       ผลการทดสอบ
7.2 บทเรียนหน่วยที่ 7 
  7.3 ทดสอบหลังเรียน
    ผลการทดสอบ

Read More

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6 เทอม 2/2557 (ร.ร.อำนาจเจริญ)

Read More

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คอมฯวช.ยโสธร ปี 1/2557

บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับ นักศึกษา คอมพิวเตอร์
วิทยาลัยชุมชน จังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา

image

imageimageimageimageimageimageimage

image

1.1 เช็คชื่อ พร้อมกรอกข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1
       หากไม่มีชื่อให้แจ้ง แล้วกรอกที่  กรอกชื่อครั้งที่ 1

image

1.2 เช็คชื่อดูซิว่าใคร กรอกข้อมูลซ้ำมากสุด (ในรายการที่ 1.1)

image

เช็คชื่อ ครั้งที่ 2    พร้อมส่งผลการเขียนโปรแกรม Step 3 ใครไม่เสร็จไม่ให้กลับบ้าน….(เก็บคะแนนครั้งที่ 1)

image

image

image

2.1 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (คลิก)
2.2 ใบความรู้ ให้เข้าเว็บ http://programming.in.th/ เพื่อเข้าเรียนและทำแบบทดสอบผ่านด่าน ให้ครบ 50%


   ผลการสอบ

image

image

2.3 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (คลิก)
2.4 ใบความรู้ ให้เข้าเว็บ http://programming.in.th/ เพื่อเข้าเรียนและทำแบบทดสอบผ่านด่าน ให้ครบ 80%


   ผลการสอบ   

image
image


รวมลิงค์บทเรียนพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น..

Dev-C++ : การดาวน์โหลดและวิธีติดตั้งโปรแกรม Dev-C++

ดาวน์โหลดโปรแกรม DEV C ตรงนี้ครับ..
วิธี แก้ Source file not compile Dev C++

image

1. ภาษา C ง่ายนิดเดียว
2. สอน C++ : บทที่ 1 เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษา C++ ด้วย Dev-C++
3. ครูพนัส C programming
4. ใช้โปรแกรมอะไรในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
5. ตัวอย่างโปรแกรมตัดเกรด…(ลองดูแล้วทำตาม)

image

ทดสอบความรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษาซี) Final

ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เข้าสอบแล้ว (ห้ามสอบซ้ำอีก)

Read More

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

6.1 (หลัง) แบบทดสอบสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

image
คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด  10  ข้อ ให้ทำทุกข้อ
คำสั่ง   จงอ่านคำถามให้รอบคอบทุกข้อ  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือกที่กำหนดให้
         เพียงตัวเลือกเดียวโดยการคลิกเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก
กระดาษคำถาม
กระดาษคำตอบ
1. หนังสือ 1 เล่ม นักเรียนสามารถยืมได้หลายเล่ม
A. หนึ่งต่อหนึ่ง
B. หนึ่งต่อกลุ่ม
C. กลุ่มต่อกลุ่ม
D. กลุ่มต่อหนึ่ง
2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ชนิดของความสัมพันธ์
A. หนึ่งต่อกลุ่ม
B. หนึ่งต่อหนึ่ง
C. กลุ่มต่อหนึ่ง
D. กลุ่มต่อกลุ่ม
3. ตารางสั่งซื้อ และ ตารางสินค้า เป็นความสัมพันธ์แบบใด
A. กลุ่มต่อกลุ่ม
B. หนึ่งต่อกลุ่ม
C. กลุ่มต่อหนึ่ง
D. หนึ่งต่อหนึ่ง
4. นักศึกษา 1 คน สังกัดคณะวิชาได้ 1 คณะวิชาเท่านั้น เป็นความสัมพันธ์แบบใด
A. กลุ่มต่อกลุ่ม
B. หนึ่งต่อกลุ่ม
C. กลุ่มต่อหนึ่ง
D. หนึ่งต่อหนึ่ง
5. การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง หลังจากคลิก ไอคอน ความสัมพันธ์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ
A. คลิกชื่อตาราง คลิกเพิ่ม
B. คลิกบันทึกความสัมพันธ์
C. คลิกเสร็จสิ้น
D. คลิกถัดไป
6. ถ้าต้องการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างฟิลด์ Bookcode ในตาราง Book และฟิลด์ Bookcode ในตาราง Author ทำอย่างไร
A. ดับเบิลคลิกฟิลด์ Bookcode ทั้งสองตาราง
B. ดับเบิลคลิกฟิลด์ Bookcode ในตาราง Book
C. ดับเบิลคลิกฟิลด์ Bookcode ในตาราง Author
D.  คลิกตาราง Bookcode ในตาราง Book ค้างไว้ลากไปหาฟิลด์ Bookcode ในตาราง Author แล้วปล่อยเมาส์
7. การกำหนด Referential Integrity สามารถกำหนดได้เมื่อใด
A. เขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันชนิดข้อมูลต่างกัน
B. เขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ชนิดข้อมูลต้องเหมือนกัน
C. ตาราง 2 ตารางอยู่คนละฐานข้อมูลก็ได้
D. เขตข้อมูลที่จับคู่กันจากตารางหลักเป็นคีย์รองก็ได้
8. ถ้าต้องการแก้ไขความสัมพันธ์ ทำได้อย่างไร
A. ดับเบิลคลิกเส้นความสัมพันธ์
B. คลิกที่เส้นความสัมพันธ์นั้น
C. ดับเบิลคลิกกรอบความสัมพันธ์
D. คลิกที่ฟิลด์ที่เส้นความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
9. ถ้าต้องการลบเส้นความสัมพันธ์ ทำได้อย่างไร
A. คลิกที่เส้นความสัมพันธ์ กดแป้น Alt
B. คลิกที่เส้นความสัมพันธ์ กดแป้น Shift
C. คลิกที่เส้นความสัมพันธ์ กดแป้น Insert
D. คลิกที่เส้นความสัมพันธ์ กดแป้น Delete
10. ถ้าต้องการเอาตารางทั้งหมดออกจากหน้าต่างความสัมพันธ์คลิก ไอคอน ใด
A. คลิกไอคอน แทรกตาราง
B. คลิกไอคอน แสดงตาราง
C. คลิกไอคอน ล้างเค้าโครง
D. คลิกไอคอน แสดงความสัมพันธ์โดยตรงRead More

7.1 (ก่อน) แบบทดสอบการสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลใน

image
คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด  10  ข้อ ให้ทำทุกข้อ
คำสั่ง   จงอ่านคำถามให้รอบคอบทุกข้อ  แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือกที่กำหนดให้
         เพียงตัวเลือกเดียวโดยการคลิกเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อที่เลือก
กระดาษคำถาม
กระดาษคำตอบ


1. ข้อใดคือความหมายของฟอร์ม
A. เป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูล
B. เป็นส่วนแสดงรายงาน
C. เป็นส่วนกำหนดการทำงานแบบอัตโนมัติ
D. เป็นส่วนที่ติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับฐานข้อมูล
2. ฟอร์มที่ใช้สำหรับรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้แล้วจึงดำเนินการอื่นต่อไปตามค่านั้น เป็นฟอร์มชนิดใด
A. ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูล
B. ฟอร์มสวิตซ์บอร์ด
C. ฟอร์มรายงานข้อมูล
D. ฟอร์มกล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง
3. การสร้างโดยใช้ตัวช่วยสร้าง หลังจากดับเบิลคลิก สร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างแล้วต้องทำอย่างไรต่อ
A. เลือกตาราง/แบบสอบถามที่ต้องการ
B. เลือกรูปแบบเค้าโครงตามต้องการ
C. เลือกเขตข้อมูล
D. คลิกถัดไป
4. หลังจาก คลิกเลือกเค้าโครงตามต้องการ แล้วคลิก ถัดไป แล้วต้องทำอย่างไรต่อ
A. คลิกถัดไปอีกครั้ง
B. คลิกเลือกเขตข้อมูล
C. คลิกลูกศรไปทางด้านซ้าย
D. คลิกเลือกลักษณะพื้นหลังตามต้องการ
5. หลังจากดับเบิลคลิก สร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ แล้ว เกิดหน้าต่างอะไร
A. หน้าต่างสร้างตาราง
B. หน้าต่างสร้างแบบสอบถาม
C. พื้นที่ฟอร์มในมุมมองออกแบบ
D. หน้าต่างให้เลือกลักษณะพื้นหลัง
6. ต้องการนำชื่อฟิลด์ต่าง ๆ ในตาราง มาไว้ในฟอร์ม ต้องทำได้อย่างไร
A. คลิกถัดไป
B. ดับเบิลคลิกที่ชื่อฟิลด์
C. คลิกชื่อฟิลด์ค้างไว้ลากมาวางในส่วนรายละเอียด
D. คลิกชื่อฟิลด์ค้างไว้ลากมาวางในส่วนหัว ท้าย ฟอร์ม
7. เมื่อคลิกขวาที่ไม้บรรทัด แล้วคลิกคุณสมบัติ ขั้นต่อไปทำอย่างไร
A. คลิกลูกศรลงบรรทัดแหล่งระเบียน แล้วคลิกชื่อตารางตามต้องการ
B. คลิกชื่อฟิลด์ค้างไว้ลากมาวางในส่วนรายละเอียด
C. จัดเขตข้อมูลต่าง ๆ ให้สวยงาม
D. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ
8. ต้องการแก้ไขฟอร์มต้องทำอย่างไร
A. คลิกชื่อฟอร์ม คลิกเปิด
B. คลิกชื่อฟอร์ม คลิกสร้าง
C. คลิกชื่อฟอร์ม คลิกออกแบบ
D. คลิกชื่อฟอร์ม มุมมอง คลิกแก้ไข
9. ถ้าต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ขนาดอักษร และสีอักษร ต้องใช้แถบเครื่องมือใด
A. Forme Design Toolbar
B. Formatting Toolbar
C. Title Bar
D. Menu Bar
10. ฟอร์มที่ใช้ข้อมูลจากหลายตารางต้องเป็นฟอร์มที่นำข้อมูลมาจากที่ใด
A. ตารางหลายตารางที่มีความสัมพันธ์กัน
B. ตาราง 2ตาราง
C. แบบสอบถาม
D. ตาราง
Read More
Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates