วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รวมบทเรียนทุกระดับ Mobile Learning (mLearning)

image

image
image
วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วท 0211)
ประจำปีการศึกษา 1/2557 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 วิทยาลัยชุมชนยโสธรสาขาเลิงนกทา
สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา (บ้านสวาท)

image

วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (บธ 0116 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น)
ประจำปีการศึกษา 1/2557 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1
วิทยาลัยชุมชนยโสธรสาขาเลิงนกทา สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา (บ้านสวาท)
imageMobile Learning (mLearning) เอ็มเลิร์นนิ่ง – การเรียนทางเครือข่ายไร้สาย
การผสานกันระหว่างเทคโนโลยีของ อุปกรณ์พกพาต่างๆ และ อีเลิร์นนิ่งทำให้เกิด Mobile Learning (อ่านว่า โมบาย เลิร์นนิ่ง) ซึ่งในบทความนี้จะเรียกว่า mLearning (อ่านว่า เอ็มเลิร์นนิ่ง) อนึ่ง คำว่า Mobile (โมบาย) เมื่อผสมกับคำอื่น เช่น Automobile อ่านว่า ออโตโมบิล แปลว่าเกี่ยวกับรถยนต์, Immobile อ่านว่า อิมโมบิล แปลว่าเคลื่อนที่ไม่ได้ (siamdic.com, 2007)
วัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่บทความนี้คือ การกระจายความรู้ใหม่ให้กับนักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้รู้จัก และเข้าใจ ความเป็นมาของเอ็มเลิร์นนิ่งระดับพื้นฐาน ประวัติย่อ และความสัมพันธ์ของระหว่างรูปแบบต่างๆ ของการศึกษาในปัจจุบัน รวมไปถึงความสัมพันธ์ของอีเลิร์นนิ่งกับ เอ็มเลิร์นนิ่ง
อ้างอิง
http://thaimlearning.blogspot.com/

Read More

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วท 0211)วช.ยโสธร (เลิงนกทา)


image

Unit 1 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เช็คชื่อวันแรก
ใครยังไม่กรอกเข้ามากรอกหน่อยนะจ๊ะ..

1. พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
1.2 ใบความรู้ หน่วยที่ 1
1.3 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

ผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 1
ผลการสอบ หลังเรียน Unit 1

image

image

image_thumb[1]

image

image

image

Unit 2  อุปกรณ์เครือข่าย
      
1. เช็คชื่อครั้งที่ 2
2.1 สายคู่เกลียวบิด
imageแบบทดสอบ ก่อนเรียน 
imageใบความรู้ หน่วยที่  2.1
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 2.1
imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 2.1

2.2 สายโคแอคเชียล
imageแบบทดสอบ ก่อนเรียน
imageใบความรู้ หน่วยที่  2.2
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 2.2
      imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 2.2 

2.3  สายใยแก้วนำแสง
imageแบบทดสอบก่อนเรียน
image ใบความรู้ที่ 2.3
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 2.3
imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 2.3image

3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3
3.2 ใบความรู้ หน่วยที่ 3
3.3 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3

ปล.  ขอขอบพระคุณเอกสารจากอาจารย์สรวิชญ์ชัย  ว่องรัตนานุกูล จากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 

Read More

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คอมฯวช.ยโสธร ปี 1/2557

 

บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับ นักศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา

Unit

image

1.1 เช็คชื่อ พร้อมกรอกข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1
       หากไม่มีชื่อให้แจ้ง แล้วกรอกที่  กรอกชื่อครั้งที่ 1

image

1.2 เช็คชื่อดูซิว่าใคร กรอกข้อมูลซ้ำมากสุด (ในรายการที่ 1.1)

image

เช็คชื่อ ครั้งที่ 2    พร้อมส่งผลการเขียนโปรแกรม Step 3 ใครไม่เสร็จไม่ให้กลับบ้าน….(เก็บคะแนนครั้งที่ 1)

image

 

image

2.1 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (คลิก)
2.2 ใบความรู้ ให้เข้าเว็บ http://programming.in.th/ เพื่อเข้าเรียนและทำแบบทดสอบผ่านด่าน ให้ครบ 50%


   ผลการสอบ จะแจ้งอีกที…(คลิกเช็คว่ามีชื่อเข้าสอบหรือไม่)   

   

Read More

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 เทอม 1/2557

ให้นักเรียนเข้าไปเช็คการสอบ และส่งงาน ทุกอย่าง
    เลือกคลิกที่ห้องเรียนได้เลย   

6/1 6/2 6/3 6/4
6/5 6/6 6/7 6/8
6/9 6/10 6/11 6/12
6/13

หมายเหตุ.. ยกเว้นคะแนนใหม่ของ Blogger และ แบบทดสอบครั้งที่ 2 และ 3

หากเข้าตรวจสอบแล้ว..ยังไม่ได้ดำเนินการภาระกิจใด
ให้เข้าดำเนินการให้เสร็จได้ตามรายการด้านล่าง…

image

1.1  งาน Folio ใช้ Google Docs       (คลิก)
1.2 ตรวจสอบคะแนนการส่งงาน Folio (คลิก)     
      (เฉพาะคนที่ยังไม่มีคะแนน)

image

2.1 ส่งลิงค์ติดตามการส่งงาน Blogger (หมดเวลาส่ง) 
      คะแนนนี้บวกเพิ่มจากคะแนนเก่า
2.2 ตรวจคะแนนติดตามการส่งงาน blogger (คลิก)
      +คะแนนรูปประจำตัวด้วย
 
เป็นคะแนนกำลังใจคนรับผิดชอบ

image

3.1 ส่งงาน Blogger (คลิก)
3.2 ตรวจสอบคะแนน Blogger (คลิก)  
(คะแนนที่แสดงเป็นคะแนนที่ส่งกับครูที่ห้อง ถ้าไปทำมาเพิ่มแล้วก็สามารถส่งใหม่ได้ตลอดนะจ๊ะ..จะเอาคะแนนสูงที่สุดมาคำนวณ)  

image

4.1 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1           (หมดเวลาสอบแล้ว)
4.2 ตรวจสอบคะแนนการสอบครั้งที่ 1 

image

5.1 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2  (คลิก) ใครยังไม่สอบรีบๆหน่อยนะครับ..
5.2 ผลการสอบครั้งที่ 2 (คลิก)

image

6.1 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3 (คลิก)
6.2 ผลการสอบครั้งที่ 3 (คลิก)    เสร็จแล้วครับ..สอบได้เลยจ้า..

Read More

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.3 สายใยแก้วนำแสง

image
ให้ นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด จากนั้น กรุณาอ่าน ใบความรู้ เพื่อเข้าสอบหลังเรียนต่อไปนะครับ.

กระดาษคำถาม

กระดาษคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.โครงสร้างของสายใยแก้วนำแสงประกอบด้วย
a. Core, Insulator, Coating
b. Core, Cladding, Coating
c. Core, Conductor, Coating
d. Core, Shield, Jacket

2.ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
a. ส่วนห่อหุ้มที่ห่อหุ้มส่วนของแกนเอาไว้ จะมีดัชนีหักเหน้อยกว่าส่วนของแกน
b. แกนเป็นส่วนตรงกลางของเส้นใยแก้วนำแสง มีดัชนีหักเหของแสงมากกว่าส่วนห่อหุ้ม
c. ส่วนป้องกันเป็นชั้นที่ต่อจากแกน เป็นที่กันแสงจากภายนอกเข้าเส้นใยแก้วนำแสง
d. ส่วนป้องกันโครงสร้างอาจจะประกอบไปด้วยชั้นของโลหะหลายๆชั้น

3.กฎการส่งสัญญาณของแสงในข้อใด ไม่ถูกต้อง
a. ลำแสงจะส่องเข้าใยแก้วด้วยมุมเล็กๆ
b. ความสามารถของใยแก้วในการรับแสงจะถูกจำกัดโดยค่า NA (Numerical Aperture)
c. ถ้ามุมของแสง > θ ลำแสงจะหักเหออกจากคอร์ ทำให้แสงเดินทางไม่ถึงปลายเส้น
d. ถ้ามุมของแสง > θ เหตุการณ์นี้เรียกว่าการสะท้อนกลับ (Reflection)

4.ความเร็วของแสงที่เดินทางในใยแก้วนั้นจะถูกกำหนดโดยค่าใด
a. คอร์ (Core)
b. แคลด (Clad)
c. บัฟเฟอร์ (Buffer)ุ
d. ดัชนีหักเห (Refractive Index)

5.การสูญเสียพลังงาน(Attenuation)ของแสงในสายไฟเบอร์ สาเหตุไม่ถูกต้อง
a. การดูดกลืนแสง (Light Absorbtion)
b. การแตกกระจายของแสง (Raylight Scrattering)
c. กำลังส่งสัญญาณแสง (Light Power)
d. สายไฟเบอร์โค้งงอ (Bending Loss)

6.ความยาวคลื่นแสงที่ไม่มีการใช้งาน คือข้อใด
a. 550 – 580 nm
b. 820 – 880 nm
c. 1,285 – 1,330 nm
d. 1.525 – 1,570 nm

7.MMF หมายถึงเส้นใยแก้วนำแสง ข้อใด
a. เส้นใยแก้วนำแสงโหมดเดียว
b. เส้นใยแก้วนำแสงหลายโหมด
c. เส้นใยแก้วนำแสงโหมดคู่
d. เส้นใยแก้วนำแสงแบบมีชีลด์

8. เส้นใยแก้วนำแสงหลายโหมด ที่นิยมใช้มีขนาดใด
a. 50/125 ไมครอน
b. 62.5/125 ไมครอน
c. 8/125 ไมครอน
d. 10/125 ไมครอน

9.Graded Index หมายถึงลักษณะของดัชนีหักเหแสงเป็นแบบใด
a. ขั้นบันได
b. มน
c. สามเหลี่ยม
d. สี่เหลี่ยม

10.สายใยแก้วนำแสงชนิดที่ให้แสงเดินทางเพียงแนวเดียว หมายถึงในข้อใด
a. เส้นใยแก้วนำแสงโหมดเดียว
b. เส้นใยแก้วนำแสงหลายโหมด
c. เส้นใยแก้วนำแสงโหมดคู่
d. เส้นใยแก้วนำแสงแบบมีชีลด์

11.ตรงรอยต่อระหว่างเส้นใยแก้วทั้งสองอาจมีการใช้เจลเชื่อมต่อ เป็นของเหลวใสที่มีค่าดัชนีหักเหใกล้เคียงกับค่าดัชนีหักเหของเส้นใยแก้วนำแสง หมายถึงการเชื่อมต่อแบบใด
a. การเชื่อมต่อด้วยวิธีหลอมรวม
b. การเชื่อมต่อด้วยหัวเชื่อมต่อ
c. การเชื่อมต่อด้วยการบัดกรี
d. การเชื่อมต่อเชิงกล

12.การเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงแบบใดให้ค่าการสูญเสียน้อยที่สุด
a. การเชื่อมต่อด้วยวิธีหลอมรวม
b. การเชื่อมต่อด้วยหัวเชื่อมต่อ
c. การเชื่อมต่อด้วยการบัดกรี
d. การเชื่อมต่อเชิงกล

13.หัวเชื่อมต่อแบบใดที่นิยมใช้กันมากที่สุด สำหรับสายไฟเบอร์แบบมัลติโหมด
a. ST
b. FC/PC
c. SC
d. SMA

14.หัวเชื่อมต่อแบบใหม่ที่มีขนาดเล็ก คือข้อใด
a. ST
b. FC/PC
c. SC
d. SMA

15.การสูญเสียจากปัญหาการโค้งงอของสาย เกินค่ารัศมี ความโค้งงอของสายตามปกติ คือข้อใด
a. Loss Inherent
b. Fusion Splice Loss
c. Bending Loss
d. Misaligned Fiber Cores

16. การสูญเสียข้อใด ในสายใยแก้วนำแสงที่ไม่สามารถจะขจัดไปได้
a. Misaligned Fiber Cores
b. การชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของ Connector
c. Loss Inherent
d. Fusion Splice Loss

17. เครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติของสายไฟเบอร์ คือข้อใด
a. Cable Analyzer
b. OTDR
c. Fiber Meter
d. Fusion Splice

18. การรายงานผลของเครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติของสายไฟเบอร์ เป็นลักษณะใด
a. เสียง
b. แสง
c. กราฟ
d. เข็มวัด

19.เครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติของสายไฟเบอร์ ไม่สามารถทดสอบในข้อใดได้
a. นับจำนวนครั้งและตำแหน่งที่มีการเชื่อมต่อ
b. ค้นหาจุดที่สายขาด
c. ค้นหาจุดที่มีการโค้งงอของสาย
d. ค้นหาจุดที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี

20.ข้อใด ไม่ใช่ข้อดีของระบบสายใยแก้วนำแสงที่เหนือกว่าระบบสายทองแดง
a. กำลังสูญเสียต่ำ
b. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถรบกวนได้
c. มีความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลสูงกว่า
d. มีราคาถูกกว่า

   

Read More

2.2 สอบหลังเรียน เรื่อง สายโคแอคเชียล

image
ให้ นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด จากนั้น กรุณาอ่าน ใบความรู้ เพื่อเข้าสอบหลังเรียนต่อไปนะครับ.

กระดาษคำถาม

กระดาษคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สายโคแอคเชียล เรียกสั้นๆ ว่า
a. สายชีลด์
b. สายโคแอ็กซ์
c. สาย RG-6
d. สายแลน

2. โครงสร้างของสายโคแอคเชียล ประกอบด้วย
a. สายทองแดงเป็นแกนกลาง แล้วห่อหุ้มด้วยฉนวน ชั้นต่อมาเป็นใยโลหะที่ถักเปียหุ้ม สุดท้ายก็หุ้มด้วยฉนวน
b. สายทองแดงเป็นแกนกลาง ชั้นต่อมาเป็นใยโลหะที่ถักเปียหุ้ม แล้วห่อหุ้มด้วยฉนวน สุดท้ายก็หุ้มด้วยวัสดุป้องกันสายสัญญาณ
c. สายทองแดงเป็นแกนกลาง แล้วห่อหุ้มด้วยฉนวน ชั้นต่อมาเป็นพลาสติกบางๆ สุดท้ายก็หุ้มด้วยฉนวน
d. สายทองแดงเป็นแกนกลาง ชั้นต่อมาเป็นใยโลหะที่ถักเปียหุ้ม แล้วห่อหุ้มด้วยฉนวน

3. ส่วนใดของสายโคแอ็กซ์เชียล ใช้ป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกและเป็นสายดิน(กราวด์) ในตัว
a. ทองแดงแกนกลาง
b. ฉนวนห่อหุ้มทองแดงแกนกลาง
c. แผ่นโลหะบางๆ หรืออาจจะเป็นใยโลหะที่ถักเปีย
d. ฉนวนและวัสดุป้องกันสายสัญญาณ

4.สายโคแอคเชียลที่ใช้ในระบบเครือข่ายในเครือข่ายอีเธอร์เน็ต มีค่าความต้านทานกี่โอห์ม
a. 25 โอห์ม
b. 50 โอห์ม
c. 75 โอห์ม
d. 100 โอห์ม

5. สายโคแอคเชียลแบ่งออกได้หลายประเภท โดยใช้มาตรใด
a. RF
b. RG
c. RX
d. RM

6. ส่วน /U ที่ต่อท้ายมาตราของสายโคแอคเชียล หมายถึงข้อใด
a. สามารถใช้งานได้เฉพาะภายในอาคาร
b. สามารถใช้งานได้เฉพาะภายนอกอาคาร
c. สามารถใช้งานได้เฉพาะที่กำหนดเท่านั้น
d. สามารถใช้งานได้หลากหลาย

7. ตัวนำสัญญาณซึ่งเป็นแกนทองแดงหมายถึง ข้อใด
a. Conductor
b. Insulator
c. Shield
d. Jacket


8. มาตรฐาน 10BASE2 สามารถมีแทปใน 1 ช่วงสาย(Segment) ได้สูงสุดจำนวนกี่แทป
a. 100 แทป
b. 70 แทป
c. 50 แทป
d. 30 แทป

9. Jacket ของสายโคแอคเชียลที่ใช้ภายในอาคาร คือวัสดุประเภทใด
a. PVC
b. PE
c. Polyester
d. Plastic

10. สายโคแอคเชียลที่ใช้สําหรับ Thick Ethernet (10Base5) หมายถึงในข้อใด
a. RG6/U
b. RG-8/U
c. RJ-11/U
d. RG-58/U

11. แบ็คโบน (Backbone) หมายถึงข้อใด
a. กระดูกสันหลัง
b. เส้นทางหลักในการเชื่อมต่อข้อมูล
c. การเชื่อมต่อจากแลนการ์ดไปยังอุปกรณ์แยกสัญญาณ
d. การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์

12. หัวเชื่อมต่อสายโคแอคเชียล เป็นแบบใด
a. UHF
b. BNC
c. TNC
d. SMA

13.  หัวเชื่อมต่อสำหรับเสาอากาศของอุปกรณ์แอคเซสพ้อยท์ (Access Point) มักจะเป็นแบบใด
a. SMA
b. RJ-45
c. BNC
d. UHF

14. สายโคแอคเชียลแบบบาง(Thin Ethernet) สามารถวางสายได้ไกลเท่าใดก่อนที่สัญญาณจะเริ่มอ่อนกำลังลง
a. 100 เมตร
b. 150 เมตร
c. 185 เมตร
d. 500 เมตร

15. สายโคแอคเชียลแบบหนา(Thick Ethernet) สามารถเพิ่มระยะทางการสื่อสารของเครือข่ายแลนไปได้ไกลถึงสูงสุดเท่าใด โดยใช้รีพีตเตอร์ช่วย
a. 100 เมตร
b. 185 เมตร
c. 500 เมตร
d. 2,500 เมตร

16. สายโคแอคเชียลแบบใด มีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าและง่ายต่อการติดตั้งและราคาก็ถูกกว่า
a. สายโคแอคเชียลแบบบาง
b. สายโคแอคเชียลแบบปานกลาง
c. สายโคแอคเชียลแบบหนา
d. สายโคแอคเชียลแบบพิเศษ

17. หัวที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างสายสัญญาณกับเน็ตเวิร์คการ์ด คือข้อใด
a. ตัวสิ้นสุดสัญญาณ
b. หัวเชื่อมสาย Barrel
c. หัวเชื่อมสาย BNC
d. หัวเชื่อมสายรูปตัว T

18.หัวที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณเพื่อให้สายมีขนาดความยาวมากขึ้น
a. หัวเชื่อมสาย BNC
b. หัวเชื่อมสาย Barrel
c. ตัวสิ้นสุดสัญญาณ
d. หัวเชื่อมสายรูปตัว T

19. เป็นสายเกลียวคู่แบบไม่มีชีลด์ซึ่งใช้กับเครือข่าย LAN แบบPassive STAR เช่นกัน แต่มีอัตราเร็วในการส่งข้อมูลสูงถึง 10 เมกะบิตต่อวินาที หมายถึงข้อใด
a. มาตรฐาน 10BASE2
b. มาตรฐาน 1BASE5
c. มาตรฐาน 10BASE-T
d. มาตรฐาน 10BASE36

20. ค่าการลดทอนสัญญาณ มีหน่วยวัดเป็น dB ในข้อใดมีประสิทธิภาพสูงสุด
a. -7 dB
b. 2 dB
c. -5 dB
d. 5 dB

   

Read More

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3 (ม.6 เทอม 1/2557) วิชาคอมพิวเตอร์

image

..เป็นข้อสอบเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ไว้ให้นักเรียนได้มีความรู้ในเรื่องนี้..

กระดาษคำถาม

กระดาษคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อินเตอร์เน็ตหมายถึงอะไร
ก. การค้นหาข้อมูลในไซเบอร์
ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ค. google.com
ง. การติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์

2. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นจากหน่วยงานใด
ก. กระทรวงยุติธรรม ประเทศอังกฤษ
ข. หน่วยสืบราชการลับ ประเทศรัสเซีย
ค.สถานฑูต ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ง. กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกา

3. โพรโทคอลที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต เรียกว่าอะไร
ก. ทรานมิสชันคอนโทรโปรโทคอล/อินเทอร์เน็ตโปรโทรคอล
ข. บราวเซอร์โปรโทคอล/อินเทอร์เน็ตโปรโทรคอล
ค. เอ็กโปรโทคอล/อินเทอร์เน็ตโปรโทรคอล
ง. โฮมเวิลด์โปรโทคอล/อินเทอร์เน็ตโปรโทรคอล

4. ข้อใดกล่าวถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบหมุนโทรศัพท์ ไม่ถูกต้อง
ก. สะดวก และมีค่าใช้จ่ายต่ำ
ข. มีข้อจำกัดด้านความเร็ว
ค. ผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 3 บาทต่อวัน
ง. หากมีสัญญาณรบกวนสายโทรศัพท์จะทำให้การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหลุดได้ง่าย

5. หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไร
ก. หมายเลขไอคิว
ข. หมายเลขทีซี
ค. หมายเลขไอพี
ง. หมายเลขไอซีที

6. .mil เป็นโดเมนที่บ่งบอกประเภทขององค์กรใด
ก. หน่วยงานทางทหาร
ข. กลุ่มธุรกิจการค้า
ค. หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร
ง. หน่วยงานระดับนานาชาติ

7. Facebook เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือแสดงความคิดเห็นในรูปแบบใด
ก. ยูสเน็ต (UseNet)   
ข. เว็บบล็อก (Weblog)
ค. ห้องสนทนา (Chat room)
ง. การสนทนา (MSN Messenger)

8. ถ้าต้องการบันทึกภาพจากอินเตอร์เน็ตไว้ในคอมพิวเตอร์ต้องใช้คำสั่งใด
ก. Save picture as
ข. Save as
ค. Save All
ง. Save picture all

9. หากนักเรียนต้องการเขียนไดอารี และต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างกับเพื่อน นักเรียนควรเขียนในรูปแบบใด
ก. ยูสเน็ต (UseNet)
ข. เว็บบล็อก (Weblog)
ค. ห้องสนทนา (Chat room)
ง. การสนทนา (MSN Messenger)

10. ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ตเหมือนกับสิ่งใด
ก. ท้องฟ้า
ข. พื้นดิน
ค. ใยแมงมุม
ง. ทะเล

11.
สิ่งใดต่อไปนี้ที่สามารถส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
     1.รูป  2.รส  3.กลิ่น  4.เสียง
ก. ข้อ 1. และ ข้อ 2
ข. ข้อ 2. และ ข้อ 3
ค. ข้อ 1. และ ข้อ 4
ง. ข้อ 3. และ ข้อ 4
12. การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตข้อใด เรียงลำดับข้อมูลจากแคบไปสู่ข้อมูลที่กว้าง
ก. นก > นกแก้ว > สัตว์ปีก
ข. ที่อยู่อาศัย > บ้าน > บ้านพักตากอากาศ
ค. ดอกไม้ > ดอกไม้สีขาว > ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม
ง. ข้าวหอมมะลิ > ข้าว > อาหารหลักของคนไทย
13. E-mail ย่อมาจาก
ก. Electric mail
ข. Electronic mail
ค. Electro mail
ง. ไม่มีข้อใดถูก
14. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงข้อใด
ก. E-book
ข. E-commerce
ค. E-mail
ง. E-leering
15. การทำงานของ E-mail มีลักษณะอย่างไร
ก. จดหมายนั้นจะทำการส่งไปยังคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตเป็นทอด ๆ
ข. ต้องมี E-mail Address เพื่อบอกว่าจดหมายนั้นจะส่งไปยังที่ใด
ค. จดหมายจะส่งไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ Email แต่ละคน
ง. ถูกทุกข้อ
16. หากต้องการลงทะเบียนขอ E-mail ฟรีกับ Gmail ให้คลิกที่ใด
ก. Login
ข. Sign Up
ค. สมัครสมาชิก
ง. ลงทะเบียนใหม่
17. หากนักเรียนต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ของไทยจากอินเทอร์เน็ต จะต้องกำหนดสำคัญหรือใส่เครื่องหมายใดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แคบและตรงมากที่สุด
ก. พันธุ์ไม้-ไทย
ข. พันธุ์ไม้+ไทย
ค. พันธุ์ไม้ของไทย
ง. “พันธุ์ไม้ของไทย”
18. maew_po@hotmail.com ส่วนใดเปรียบเทียบกับที่อยู่ของผู้รับ
ก. maew_po
ข. @
ค. hotmail.com
ง. ไม่มีข้อถูก
19. การ Download คืออะไร
ก. การ Download คืออะไร
ข. การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการประมวลผลให้เร็วขึ้น
ค. การนำไฟล์ โปรแกรมต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ตมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
20. ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายนั้น หากต้องการเชื่อมต่อในระยะใกล้ ๆ เช่นภายในอาคารเดียวกันควรเชื่อมต่อแบบใด
ก. Lan (Local Area Network)
ข. Can (City Area Network)
ค. Wan (Wide Area Network)
ง. Pan (Wide Area Network)
21. Website คืออะไร
ก. เอกสารหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์
ข. เอกสารแต่ละหน้า
ค. ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
ง. ชื่อสถานที่บนอินเทอร์เน็ต
22. หากนักเรียนต้องการจัดตารางเวลาทำงาน นักเรียนจะเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตในข้อใด
ก. Google Blogger
ข. Google Earth
ค. Google Calendar
ง. Windows Meeting Space
23. ข้อใดอธิบายความหมายของ เวิล์ด ไวด์ เว็บ ได้ถูกต้องที่สุด
ก. การบริการข้อมูลผ่านอีเมล์
ข. การบริการข้อมูลด้วยข้อความ ภาพ เสียง ผ่านคอมพิวเตอร์
ค. การบริการข้อมูลผ่านกระดานข่าว
ง. การบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วยไฮเปอร์ลิงก์
24. ในโปรแกรมการรับ - ส่ง E-mail ช่อง To มีไว้สำหรับทำอะไร
ก. ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
ข. ใส่ E- Mail Address ของผู้รับ
ค. ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E - Mail
ง. ใส่ E - Mail Address ของผู้รับสำเนา
25. ชื่อของ Web site ที่ลงท้ายด้วย .ac.th ตรงกับข้อใด
ก. เป็น Web ที่เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทย
ข. เป็น Web ที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศไทย
ค. เป็น Web ที่เกี่ยวองค์กรของรัฐในประเทศไทย
ง. เป็น Web ที่เป็นหน่วยงานเอกชน
26. การใช้อินเทอร์เน็ตในข้อใด ที่สามารถนำไปสู่ปัญหาการเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ก. การแลกเปลี่ยนคลิปลามกอนาจาร
ข. การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ค. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด
ง. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลงในไดอารีออนไลน์
27. .th เป็นโดเมนที่บ่งบอกประเทศใด
ก. อังกฤษ
ข. ประเทศไทย
ค. สหรัฐอเมริกา
ง. แคนาดา
28. ข้อใดไม่ใช่การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ก. โมเด็ม
ข. เว็บบราวเซอร์
ค. สแกนเนอร์
ง. หมายเลขโทรศัพท์และสายโทรศัพท์
29. การกระทำข้อใด ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต
ก. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
ข. การนำข้อมูลของบุคคลอื่นออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ค. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อล่อลวงหญิงสาวไปทำงานต่างประเทศ
ง. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจทั่วๆ ไป
30. ข้อใดไม่ใช่เว็บเมลของประเทศไทย
ก. www.thaimail.com
ข. www.mail.sanook.com
ค. www.thaicool.com/thaicoolmail
ง.
www.hotmail.com
31. ข้อใดคือความหมาย พ๊อปเมล (POP Mail)
ก. บริการเชื่อต่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ข. บริการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ค. บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ง. บริการการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
32. ชาลิตกับปิ่นอนงค์เป็นเพื่อนกัน ทั้งคู่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งวันหนึ่งทั้ง 2 คนเกิดมีปากเสียงทะเลาะกัน ปิ่นอนงค์จึงได้โพสต์ข้อความว่าร้ายชาลิตใน Face book เพื่อให้เพื่อนคนอื่นๆได้อ่านการกระทำของปิ่นอนงค์ ถือว่าผิดมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ผิด เพราะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดสิทธิผู้อื่น
ข. ผิด เพราะเป็นการสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
ค. ไม่ผิด เพราะไม่ได้เป็นการทำร้ายใคร
ง. ไม่ผิด เพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล
33. การโอนย้ายข้อมูลมีการทำงานอยู่กี่ลักษณะ
ก. 2 ลักษณะ
ข. 3 ลักษณะ
ค. 4 ลักษณะ
ง. 5 ลักษณะ
34. ข้อใดคือเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ก. บล็อกเกอร์
ข. ไตเติ้ล
ค. แบล็อก
ง. ยูสเน็ต
35. การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบ
ก. 1 รูปแบบ
ข. 2 รูปแบบ
ค. 3 รูปแบบ
ง. 4 รูปแบบ
36. ข้อใดคือความหมายการสนทนาระหว่างผู้ใช้โดยตรง
ก. เป็นการสนทนาโดยมีคู่สนทนาเป็นกำหนด
ข. เป็นการสนทนาโดยคู่สนทนาจะพิมพ์ข้อความไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์จากนั้นเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อความบนหน้าจอของเครื่องที่ร่วมสนทนา
ค. เป็นการสนทนาโดยมีเซิร์ฟเวอร์บอกตำแหน่งของโปรแกรมสนทนาของคู่สนทนา
ง. เป็นการสนทนาโดยการเชื่อมต่อจากเว็บบราวเซอร์
37. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทางบวกของอินเทอร์เน็ต
ก. การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
ข. สะดวกในการติดต่อสื่อสารในเครือข่ายขนาดใหญ่
ค. พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
ง. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
38. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทางลบของอินเทอร์เน็ต
ก. เกิดช่องว่างระหว่างคนในสังคม
ข. ก่อให้เกิดความเครียดของคนในสังคม
ค. การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
ง. เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง
39. สายชลแอบเข้ามาในรีสอร์ตของลัดดา เพื่อขโมยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรีสอร์ตในฝันในคอมพิวเตอร์ของลัดดาไปเป็นของตนการกระทำของสายชล ถือว่าผิดข้อบังคับในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไร
ก. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
ข. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรบกวนการทำงานของผู้อื่น
ค. ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ง. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อก่ออาชญากรรม ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
40. ข้อใดไม่ใช่ จรรยาบรรณที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรยึดถือไว้เสมือนเป็นแม่บทของการปฏิบัติ
ก. ต้องไม่ใช่คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น
ข. ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเผยแพร่
ค. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
ง. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

  โชคดีนะจ๊ะ..
Read More
Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates