วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รวมบทเรียนทุกระดับ Mobile Learning (mLearning)

image

image
image
วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วท 0211)
ประจำปีการศึกษา 1/2557 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 วิทยาลัยชุมชนยโสธรสาขาเลิงนกทา
สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา (บ้านสวาท)

image

วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (บธ 0116 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น)
ประจำปีการศึกษา 1/2557 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1
วิทยาลัยชุมชนยโสธรสาขาเลิงนกทา สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา (บ้านสวาท)
imageMobile Learning (mLearning) เอ็มเลิร์นนิ่ง – การเรียนทางเครือข่ายไร้สาย
การผสานกันระหว่างเทคโนโลยีของ อุปกรณ์พกพาต่างๆ และ อีเลิร์นนิ่งทำให้เกิด Mobile Learning (อ่านว่า โมบาย เลิร์นนิ่ง) ซึ่งในบทความนี้จะเรียกว่า mLearning (อ่านว่า เอ็มเลิร์นนิ่ง) อนึ่ง คำว่า Mobile (โมบาย) เมื่อผสมกับคำอื่น เช่น Automobile อ่านว่า ออโตโมบิล แปลว่าเกี่ยวกับรถยนต์, Immobile อ่านว่า อิมโมบิล แปลว่าเคลื่อนที่ไม่ได้ (siamdic.com, 2007)
วัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่บทความนี้คือ การกระจายความรู้ใหม่ให้กับนักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้รู้จัก และเข้าใจ ความเป็นมาของเอ็มเลิร์นนิ่งระดับพื้นฐาน ประวัติย่อ และความสัมพันธ์ของระหว่างรูปแบบต่างๆ ของการศึกษาในปัจจุบัน รวมไปถึงความสัมพันธ์ของอีเลิร์นนิ่งกับ เอ็มเลิร์นนิ่ง
อ้างอิง
http://thaimlearning.blogspot.com/

Read More

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 เทอม 2/2557

image

นักเรียนอ่าน และปฏิบัติตามนี้ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจะมีการสอบออนไลน์
โปรดติดตามตอนต่อไปด้วย..

image

1.ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ง33242
(กรุณา อย่าลงซ้ำ)

2.ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียน

gif_BPA0225[1]

3.ใบงาน วิชาคอมพิวเตอร์ เทอม 2/2557
   
   
Read More

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วท 0211)วช.ยโสธร (เลิงนกทา)


image
image

Unit 1 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เช็คชื่อวันแรก
ใครยังไม่กรอกเข้ามากรอกหน่อยนะจ๊ะ..

1. พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
1.2 ใบความรู้ หน่วยที่ 1
1.3 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

ผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 1
ผลการสอบ หลังเรียน Unit 1

image

image

image_thumb[1]

image

image

image
image
image

Unit 2  อุปกรณ์เครือข่าย
      
1. เช็คชื่อครั้งที่ 2
2.1 สายคู่เกลียวบิด
imageแบบทดสอบ ก่อนเรียน 
imageใบความรู้ หน่วยที่  2.1
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 2.1
imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 2.1

2.2 สายโคแอคเชียล
imageแบบทดสอบ ก่อนเรียน
imageใบความรู้ หน่วยที่  2.2
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 2.2
      imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 2.2 

2.3  สายใยแก้วนำแสง
imageแบบทดสอบก่อนเรียน
image ใบความรู้ที่ 2.3
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อน เรียน Unit 2.3
      imageผลการสอบ หลัง เรียน Unit 2.3

2.4  เน็ตเวิร์คการ์ด, ฮับและสวิตซ์
  
imageแบบทดสอบก่อนเรียน
  image ใบความรู้ที่ 2.4
   imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อน เรียน Unit 2.4
      imageผลการสอบ หลัง เรียน Unit 2.4

2.5  บริดจ์และเราท์เตอร์
  
image แบบทดสอบก่อนเรียน
  image ใบความรู้ที่ 2.5
   imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อน เรียน Unit 2.5
      imageผลการสอบ หลัง เรียน Unit 2.5image

Unit 3.
เทคโนโลยีระบบแลน

3.1 โทโปโลยีของเครือข่าย (Topology)
      image แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3.1
      image ใบความรู้ หน่วยที่ 3.1
      image แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3.1

imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 3.1
imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 3.1

ปล.  ขอขอบพระคุณเอกสารจากอาจารย์สรวิชญ์ชัย  ว่องรัตนานุกูล จากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 

Read More

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คอมฯวช.ยโสธร ปี 1/2557

บทเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับ นักศึกษา คอมพิวเตอร์
วิทยาลัยชุมชน จังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา สถานที่ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา

image

imageimageimageimageimageimageimage

image

1.1 เช็คชื่อ พร้อมกรอกข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1
       หากไม่มีชื่อให้แจ้ง แล้วกรอกที่  กรอกชื่อครั้งที่ 1

image

1.2 เช็คชื่อดูซิว่าใคร กรอกข้อมูลซ้ำมากสุด (ในรายการที่ 1.1)

image

เช็คชื่อ ครั้งที่ 2    พร้อมส่งผลการเขียนโปรแกรม Step 3 ใครไม่เสร็จไม่ให้กลับบ้าน….(เก็บคะแนนครั้งที่ 1)

image

image

image

2.1 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (คลิก)
2.2 ใบความรู้ ให้เข้าเว็บ http://programming.in.th/ เพื่อเข้าเรียนและทำแบบทดสอบผ่านด่าน ให้ครบ 50%


   ผลการสอบ

image

image

2.3 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (คลิก)
2.4 ใบความรู้ ให้เข้าเว็บ http://programming.in.th/ เพื่อเข้าเรียนและทำแบบทดสอบผ่านด่าน ให้ครบ 80%


   ผลการสอบ   

image
image


รวมลิงค์บทเรียนพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น..

Dev-C++ : การดาวน์โหลดและวิธีติดตั้งโปรแกรม Dev-C++

ดาวน์โหลดโปรแกรม DEV C ตรงนี้ครับ..
วิธี แก้ Source file not compile Dev C++

image
image

1. ภาษา C ง่ายนิดเดียว
2. สอน C++ : บทที่ 1 เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษา C++ ด้วย Dev-C++
3. ครูพนัส C programming
4. ใช้โปรแกรมอะไรในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
5. ตัวอย่างโปรแกรมตัดเกรด…(ลองดูแล้วทำตาม)

image
image

 

Read More
Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates