วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 เทอม 2/2557

imageนักเรียนอ่าน และปฏิบัติตามนี้ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจะมีการสอบออนไลน์
โปรดติดตามตอนต่อไปด้วย..
image
1.ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ง33242
(กรุณา อย่าลงซ้ำ)

2.ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียน
gif_BPA0225[1]
3.ใบงาน วิชาคอมพิวเตอร์ เทอม 2/2557
ตัวอย่าง เว็บนี้เป็นตัวอย่างทำรายงานนะ  ส่วนหน้าตาเว็บก็ให้ดีกว่านี้ด้วยล่ะครับ..
hand_mouse_moving_clicking_lg_nwm[1][4] 
4. ให้ตัวแทนกลุ่มส่งงานครั้งที่ 1 โดยให้กรอกชื่อกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม ตำแหน่ง รูปภาพ ชื่อเว็บไซต์ที่เริ่มจัดทำ (อันนี้เอาชื่อลิงค์มาส่งก่อนออกแบบคร่าวๆ มีรูป มีข้อมูลบางพอสังเขปในเว็บ) หากพร้อมส่ง 
      4.1
คลิกส่งงานครั้งที่ 1 ตรงนี้..
       4.2 คลิกตรวจรายชื่อผลการส่งตรงนี้
image
 5. อธิบายเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่ 1 ให้นักเรียนส่งข้อมูล รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม บอกด้วยว่าใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้า เลขานุการ กรรมการ พร้อมทั้งตั้งชื่อกลุ่ม และชื่อร้านที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์ พร้อมอธิบายรายละเอียดของร้านพอสังเขป รูปภาพสัก 1-3 รูป พิมพ์เป็นกระดาษมาส่ง 1 แผ่น (และอย่าลืมส่งออนไลน์ในหัวข้อที่ 4 ด้วย)

6. เริ่มทำเว็บได้แล้ว..ในสัปดาห์ที่ 8-12 ธ.ค. นักเรียนปรินต์หน้าเว็บร้านอาหารมาให้ดู เพื่อดูความคืบหน้าของงาน (เว็บอาจจะยังไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไร)  
   139041[1]
7. สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1
          ผลการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1
   139041[1]
อธิบายงานเพิ่มเติม ไฟล์ที่ Google Drive ให้ สกรีนหน้าแรกของเว็บร้านอาหารที่ทำ ในไฟล์เดิมนะ..ทำเสร็จพิมพ์ชื่อวันที่ของรูปที่ทำ ให้ทำ ทุกสัปดาห์ เพื่อดูความก้าวหน้าของเว็บในทุกสัปดาห์ ซึ่งจะมีคะแนนให้ในแต่ล่ะสัปดาห์ (เช่น สัปดาห์ที่ 2  เดือนธันวาคม 57 เป็นต้น)
Read More

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6 เทอม 2/2557 (ร.ร.อำนาจเจริญ)

โครงงานคอมพิวเตอร์
hand_mouse_moving_clicking_lg_nwm[1][4]

1.หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
2.ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
3.form แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
gif_BPA0225[1]
3.ตัวอย่างโครงงาน
 
นัดส่งงานครั้งที่ 1 
ให้ส่ง Form แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ และบทคัดย่อ ก่อนวันที่่ 4 ธ.ค. 57 นี้นะครับ
Read More

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วท 0211)วช.ยโสธร (เลิงนกทา)


image
image

Unit 1 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เช็คชื่อวันแรก
ใครยังไม่กรอกเข้ามากรอกหน่อยนะจ๊ะ..

1. พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
1.2 ใบความรู้ หน่วยที่ 1
1.3 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

ผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 1
ผลการสอบ หลังเรียน Unit 1

image

image

image_thumb[1]

image

image

image
image
image

Unit 2  อุปกรณ์เครือข่าย
      
1. เช็คชื่อครั้งที่ 2
2.1 สายคู่เกลียวบิด
imageแบบทดสอบ ก่อนเรียน 
imageใบความรู้ หน่วยที่  2.1
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 2.1
imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 2.1

2.2 สายโคแอคเชียล
imageแบบทดสอบ ก่อนเรียน
imageใบความรู้ หน่วยที่  2.2
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 2.2
      imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 2.2 

2.3  สายใยแก้วนำแสง
imageแบบทดสอบก่อนเรียน
image ใบความรู้ที่ 2.3
imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อน เรียน Unit 2.3
      imageผลการสอบ หลัง เรียน Unit 2.3

2.4  เน็ตเวิร์คการ์ด, ฮับและสวิตซ์
  
imageแบบทดสอบก่อนเรียน
  image ใบความรู้ที่ 2.4
   imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อน เรียน Unit 2.4
      imageผลการสอบ หลัง เรียน Unit 2.4

2.5  บริดจ์และเราท์เตอร์
  
image แบบทดสอบก่อนเรียน
  image ใบความรู้ที่ 2.5
   imageแบบทดสอบ หลังเรียน

      imageผลการสอบ ก่อน เรียน Unit 2.5
      imageผลการสอบ หลัง เรียน Unit 2.5image

image

Unit 3.
เทคโนโลยีระบบแลน

3.1 โทโปโลยีของเครือข่าย (Topology)
      image แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3.1
      image ใบความรู้ หน่วยที่ 3.1
      image แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3.1

imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 3.1
imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 3.1

3.2 อีเธอรเน็ต โทเคนริงและ FDDI
      image แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3.2
      image ใบความรู้ หน่วยที่ 3.2
      image แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3.2

imageผลการสอบ ก่อนเรียน Unit 3.2
imageผลการสอบ หลังเรียน Unit 3.2

 

 

ปล.  ขอขอบพระคุณเอกสารจากอาจารย์สรวิชญ์ชัย  ว่องรัตนานุกูล จากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 

Read More
Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates