วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เตรียมสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3


เตรียมสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3
ช่วงปิดภาคเรียน (ร.ด.) ครั้งนี้ 30 คะแนน
นช่วงวันที่ 24 สิงหาคม - 6 กันยายน 57 .ครูจะเคลียร์งานให้เสร็จก่อนปิด ร.ด.นี้ เพราะ เปิดมา สอบ Final เลย ซึ่งเราจะไม่มีเวลาได้มาเคลียร์งานกันอีกแล้ว..และให้ตรวจเช็คงานทุกชิ้นงานที่ครูสั่งผ่านระบบ elearning ที่ E.anc.ac.th ให้ครบทุกชิ้นงาน และทุกการสอบ ซึ่งขณะนี้มีการสอบอยู่ 2 ครั้ง และครั้งสุดท้าย ยังไม่เปิดสอบ จะเปิดให้สอบช่วง ปิด ร.ด.นี้ รวม เป็น 3 ครั้ง   
Read More

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดการสอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 (ม. 6 โรงเรียนอำนาจเจริญ เทอม 1/2557)

ขออธิบายให้เข้าใจ..
ในการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 และส่งงานก่อนหน้านี้นั้น...ครูใช้ Server ซึ่งเป็นเครื่องเก็บไว้ที่ โรงเรียน ห้อง Server แต่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้า ดับบ่อยมากๆ..ครับ..ทำให้ครูเปลี่ยนจาก Server ที่ห้องคอมฯ หันมาใช้เทคโนโลยีของ Google ซึ่งจะเริ่มใช้ ในการเก็บ..
     1. การติดตามการส่งงานครั้งสุดท้าย..
     2. การสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 

ส่วนงานเดิมนั้นให้นักเรียนเข้าไปจัดการเหมือนเดิม แต่บางทีอาจเข้าไม่ได้..เพราะปัญหาจากไฟดับ

หรือทางลัดเข้าไปที่ตรงนี้เลยก็ได้...
Read More

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 (ม.6 เทอม 1/2557) วิชาคอมพิวเตอร์

อ่านโจทย์ด้านซ้าย..แล้วเลือกคำตอบด้านขวามือ..และอย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบก่อนนะครับ….?

ยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่ง
 1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข.  การคำนวณ
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้น


2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
ข.  การคำนวณ
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน

3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
ข.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม 
ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน

4. RAM คืออะไร
ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
ข.  หน่วยความจำเสมือน
ค.  หน่วยความจำที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

5. ROM คืออะไร
ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
ข.  หน่วยความจำเสมือน
ค.  หน่วยความจำที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

6. ข้อมูล คืออะไร
ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
ข.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ค.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน

7. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้  
ข.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ค.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน

8. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก.  Microsoft Windows98
ข.  Microsoft Windows ME
ค.  Microsoft Windows XP
ง.  Microsoft Office

9. MOUSE คืออะไร
ก.  เครื่องพิมพ์
ข.  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เพื่อให้เราสามารถป้อนคำสั่งต่าง ๆ ได้
ค.  อุปกรณ์สื่อสาร
ง.  อุปกรณ์แสดงผล

10. คำสั่งใดที่ใช้ในการลบไฟล์
ก.  Delete       
ข.  Rename
ค.  Open
ง.  Save

11. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์
ก.  Delete
ข.  Rename
ค.  Open
ง.  Save

12. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปิดใช้งานไฟล์
ก.  Delete
ข.  Rename
ค.  Open    
ง.  Save

13. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปิดบันทึกไฟล์
ก.  Save
ข.  Rename
ค.  Open
ง.  Delete

14. โปรแกรมใดที่ใช้ในการวาดภาพ และตัดต่อภาพเบื้องต้น
ก.  NotePad
ข.  ScanDisk
ค.  Paint  
ง.  WordPad

15. โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูหนัง ฟังเพลงเบื้องต้น
ก.  NotePad                        
ข.  Media Player
ค.  Paint
ง.  WordPad

16. โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูเอกสารข้อความเบื้องต้น
ก.  Access
ข.  Media Player
ค.  Paint                             
ง.  WordPad

17. อินเตอร์เน็ต คืออะไร
ก.  ระบบเมนเฟรม                      
ข.  ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก
ค.  ระบบเครือข่ายเดี่ยว
ง.  ระบบไมโครคอมพิวเตอร์

18. WWW ย่อมาจากอะไร
ก.  World Wide Web      
ข.  World War Web
ค.  World Wan Web
ง.  World Wide Wan

19. อีเมลล์ (E-mail) คืออะไร
ก. โปรแกรมดูภาพ
ข. โปรแปรมรับส่งแฟกซ์
ค. โปรแกรมทำงานอินเตอร์เน็ต        
ง.  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสื่อสารกันทางอินเตอร์เน็ต

20. Down Load  คืออะไร
ก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องส่วนบุคคล
ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
ง.  การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่ายRead More

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ติดตามงานครั้งสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียน ม.6 ร.ร.อำนาจเจริญทั้งหลาย

ให้นักเรียนกรอกข้อมูล และนำลิงค์งานมาส่ง
ถ้าใครยังไม่มีไม่ยังไม่ต้องกรอก  
ให้โอกาสส่งภายในสัปดาห์นี้นะครับผม.....
ถึง ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ..โปรเจ็คเว็บ...Blogger ที่ไม่ใช่ Blogger
ครูก็กำลังทำเว็บครูเหมือนกัน..เรามาทำไปพร้อมๆกันนะครับลูกศิษย์ทั้งหลาย..
http://even.cika.biz/ เว็บที่ทำจริงๆ...
ทำไปเรื่อย..ๆ..จะเห็นว่าเว็บจะพัฒนาไปตามที่ครูทดลอง...
ตัวนี้ทดลองเทมเพลต( Template Blogger Test)
1. http://tessblogercika1.blogspot.com/
2. http://cikap1234.blogspot.com/
3. http://testanc2p014.blogspot.com/
4. http://web.cika.biz/  (ตัวนี้ใช้จริง)
5. http://www.anc-ed.com/ (ตัวนี้ใช้จริง)
6. http://mathayomamnat.blogspot.com/
7. http://elearning.anc.ac.th/
8. http://mathayomamnat1.blogspot.com/
9. http://e.anc.ac.th/  (ตัวนี้ใช้จริง)
10. http://spm.anc-ed.com/Read More

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สอน Blog – Blogger

เลือกคลิกตามชอบใจ...
Tham Web is Easy          

SEO Facebook Blogger


สอนสร้าง Blogger สอนเทคนิคการใช้งาน Blogger และการปรับแต่ง Blogger


อื่นๆ...

Read More
Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates